TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI YARGITAY KARARI.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18386
post-template-default,single,single-post,postid-18386,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI YARGITAY KARARI.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI YARGITAY KARARI.

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

 

Esas:  2014/11142

Karar: 2016/7262

Karar Tarihi: 14.06.2016

TAPU

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MİRASÇILARIN BİRBİRLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA PAYLI MÜLKİYET HÜKÜMLERİ UYGULANACAĞI VE PAY ORANINDA İSTEKLE DAVA AÇILABİLMESİ GEREĞİ – İŞİN ESASININ İNCELENMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

 

ÖZET: Mahkemece, ileri sürülen isteklerden öncelikle incelenmesi gereken “ehliyetsizlik” hukuksal nedeni bakımından pay oranında iptal-tescil isteğiyle açılan davanın dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, mirasçıların birbirleri arasındaki uyuşmazlıklarda 4721 sayılı kanun 688 ve devam eden maddelerinde öngörülen paylı mülkiyet hükümleri uygulanacağından, pay oranında istekle dava açılabilmesi mümkündür. İşin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir.

 

(6098 S. K. m. 19, 36) (4721 S. K. m. 688)

 

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 14.06.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz edenler vekili Avukat … ile temyiz edilen vekili Avukat … geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Dava, “hukuki ehliyetsizlik”, “hile” ve “muris muvazaası” hukuksal nedenlerine dayalı olarak açılan pay oranında tapu iptali-tescil isteğine ilişkindir.

 

Mahkemece, ileri sürülen isteklerden öncelikle incelenmesi gereken “ehliyetsizlik” hukuksal nedeni bakımından pay oranında iptal-tescil isteğiyle açılan davanın dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Ne var ki, mirasçıların birbirleri arasındaki uyuşmazlıklarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 688 ve devam eden maddelerinde öngörülen paylı mülkiyet hükümleri uygulanacağından, pay oranında istekle dava açılabilmesi mümkündür.

 

Somut olayda; gerek davacılar ve gerekse davalı, muris …’ın mirasçılarıdır.

 

Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi yerine, yazılı biçimde hüküm kurulması doğru değildir.

 

Davacıların temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edenler vekili için 1.350.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 14.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran