Tapu İptali ve Tescil Davası-Hile- Ölümle Kişiliğin Son Bulacağı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18317
post-template-default,single,single-post,postid-18317,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Tapu İptali ve Tescil Davası-Hile- Ölümle Kişiliğin Son Bulacağı

Tapu İptali ve Tescil Davası-Hile- Ölümle Kişiliğin Son Bulacağı

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas:  2013/18129

Karar: 2014/4907

Karar Tarihi: 05.03.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – HİLE – ÖLÜMLE KİŞİLİĞİN SON BULACAĞI – TAŞINMAZIN DAVACI MİRASÇILARI ADINA VERASET İLAMINDAKİ PAYLARI ORANINDA TESCİLİ GEREĞİ

ÖZET: Ölümle kişiliğin son bulacağı gözetilerek taşınmazın davacı mirasçıları adına veraset ilamındaki payları oranında tescili gerekir.

(4721 S. K. m. 28) (818 S. K. m. 28) (6098 S. K. m. 36)

Dava: Taraflar arasında görülen davada;

Davacı,1933 doğumlu yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu, maliki bulunduğu 190 ada 5, 192 ada 8, 198 ada 2, 199 ada 1, 5 ve 7 parsel sayılı taşınmazlarını ölünceye kadar bakma aktiyle komşusu olan davalıya temlik etmek istediğini, ancak tapuda davalının hilesi ile işlemin satış şeklinde gerçekleştirildiğini, herhangi bir bedel ödenmediği gibi davalının kendisine bir süre bakıp daha sonra bakmadığını ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tescile karar verilmesini istemiş; yargılama sırasında öldüğünden mirasçılarından Ü. kendisini vekil ile temsil ettirmiş; diğer mirasçı Ö. ise davadan feragat etmiş; mahkemenin ara kararı doğrultusunda terekeye temsilci atanmıştır.

Davalı, satışın gerçek olduğunu belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddianın sabit olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekilince süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi Barış Bülbül’ün raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü.

Kara: Dava, hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan deliller ile dava konusu taşınmazlara ilişkin temlik işleminin hile ile gerçekleştirildiği saptanarak davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir, Reddine.

Sonuç: Ne var ki, TMK’nun 28. maddesi uyarınca ölümle kişiliğin son bulacağı gözetilmeksizin, ölü kişi hakkında tescil kararı verilmiş olması doğru değil ise de, bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün 2. bendindeki “… muris H. A. terekesine iade edilmek suretiyle işbu taşınmazların A. oğlu 10.04.1933 doğumlu H. A. adına ayrı ayrı tapuya kayıt ve tescillerine,” ilişkin ibarenin hükümden çıkartılmasına, yerine “Davacı H. A.’ün mirasçıları adına veraset ilamındaki payları oranında tesciline” ibaresinin yazılmasına, davalı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nin geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 05.03.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran