Tahliye Ödemede Gecikme Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16829
post-template-default,single,single-post,postid-16829,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tahliye Ödemede Gecikme Dava Dilekçesi

Tahliye Ödemede Gecikme Dava Dilekçesi

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                  :

DAVALI                                  :

KONU                                      : Kiracının temerrüdü nedeniyle tahliye talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  : 1- Davalı kiracı, şahsıma ait olan ve …. adresinde bulunan taşınmazda …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2- Davalı ile aramızda yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın … ile … günleri arasında ……….. Bankası ……. Şubesinde bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmasına rağmen davalının … yılı …. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı , geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda …. Noterliği aracılığıyla …/…/… tarihinde davalıya ihtarname gönderilmiş, kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemediği takdirde Borçlar Kanunu’nu  gereğince temerrüde düşmüş sayılacağını ve hakkında tahliye davası açılacağını ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira bedeli davalı tarafından ödenmemiştir.

3- Bu itibarla, kiracının … TL kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, … Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu kiralananın tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan … TL’nin tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran