TAHLİYE İSTEMLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18706
post-template-default,single,single-post,postid-18706,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TAHLİYE İSTEMLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

TAHLİYE İSTEMLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.

… … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

HÜKÜMLÜ             :

 

MÜDAFİİ                 :

 

SUÇ                           :

 

KONU                       : Müvekkilimiz hakkında verilen cezanın infazının geriye bırakılması

ve tahliye talebimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

1-) Müvekkilimiz hakkında …/ …/ … tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nın …/… Hazırlık nolu dosyasının (EK-1) kabulü ile …. …… Mahkemesi …/…. E. sayılı dosyası ile … suçundan kamu davası açılmış olup …/ …/ … tarihinde müvekkilimiz hakkında …/… k. sayılı kararı (EK-2) ile ……. Yıl hapis cezası verilmiş olup bu cezanın infazı bakımından müvekkilimiz …/…/… tarihinden bu yana ………….. Cezaevindedir. (EK-3)

 

2-) Müvekkilimiz, hakkında verilen cezanın ….. yılını tamamlamış olup; son dönemde ekte yer alan …… Hastane’sinin …. Sağlık kurulunca verilen ve Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan raporda (EK-4) da görüleceği üzere müvekkilimiz ………………….. hastalığına yakalanmıştır.

 

3-) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlıklı 16. Maddesinde,

 

“Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır.

 

4-) Sağlık raporunun görüşler kısmında da müvekkilimizin yakalandığı rahatsızlık nedeniyle tek başına yaşamını idame ettirmesinin mümkün görünmediği, sürekli olarak bir kişinin bakımına muhtaç olduğu açıklanmakta, tedavisinin ancak bu şekilde bir yaşam imkanın sağlanması halinde olumlu neticeler verebileceği belirtilmiştir.

 

5-) Açıklanan nedenlerle ağır hastalığa yakalanan müvekkilimizin cezasının infazının geriye

bırakılması ve tahliyesine karar verilmesini isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 5275 S. K. m. 16, 17, 18.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile ağır hastalığa yakalanan müvekkilimizin cezasının infazının geriye bırakılması ve tahliyesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygı ile talep ederiz. …/ …/ …

 

 

EKLER: 1-)… Cumhuriyet Savcılığı’nın …/… Hazırlık nolu dosyası

2-) …. …… Mahkemesi …/…. E. …/… K. sayılı kararı

3-)………….. Cezaevi kayıtları

4-)…… Hastane’sinin …. Sağlık kurulunca verilen ve Adli Tıp Kurumu’nca onaylanan raporu

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

 

 

Hükümlü Müdafii

Av.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran