Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17237
post-template-default,single,single-post,postid-17237,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

TAHLİYE DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Mahkemelerin görevleri yasalarla belirlenir. Görev kamu düzeni ile ilgilidir. Bu sebeple yargılamanın her aşamasında göz önünde bulundurulur. Tahliye davalarında görevli mahkeme HMK 4/1-a (HUMK 8/II-1) maddesinde belirtilmiştir

Kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İİK göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

YETKİ HMK 5 (HUMK 9.) Md

Yetki : Bir davanın değerine bakılmaksızın hangi yer  mahkemesinde bakılacağını ifade eder.

Genel yetki kuralını belirleyen HMK  6 (HUMK 9) Md. Genel yetkili mahkeme davalı gerçek ve tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Yerleşim yeri 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümlerine göre belirlenir

  • Tahliye davalarında yetkili mahkeme uyuşmazlık taşınmazın aynına ilişkin bulunmadığından HMK 6 ve 7 (HUMK 9)ve HMK 10 (HUMK 10) maddesindeki kurallara göre belirlenir.

 

  • HMK 10 maddesine göre sözleşmeden doğan davalarda yetki  sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde açılabilir.

 

  • Buna göre yetkili mahkeme davalının Yerleşim yeri mahkemesi yada sözleşmenin icra olunacağı yer aynı zamanda taşınmaz malın bulunduğu yer olduğundan genelde tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde bakılır

HMK 17 maddesinde “Yetki sözleşmesinin tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler.” Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılabilir  hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla bu hükme göre şahsi kişiler kendi aralarında yaptıkları kira sözleşmesi için yetki sözleşmesi düzenleyemeyeceklerdir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran