Tahliye Davaları
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17559
post-template-default,single,single-post,postid-17559,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Tahliye Davaları

Tahliye Davaları

TAHLİYE DAVALARINDA DAVA HAKKI

1-Kiralayanın Dava Hakkı sözleşmeden kaynaklanmaktadır

-Kiralayanın Birden Fazla Olması Halinde tüm kiralayanların birlikte dava açması gerekir

2-Malikin Dava Açma Hakkı mülkiyet hakkına dayalı olarak dava açma hakkı vardır

3-Yeni Malikin Dava Hakkı yeni malikin de kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiralananı iktisap etmiş ise önceki malikin halefi olarak dava açma hakkı vardır

Belirli-Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesim

Kira sözleşmesi belirli ve belirli olmayan süre için yapılabilir.

Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir.

Diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

Kiralananın El Değiştirmesi TBK 310 md

Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır

 

Alt Kira TBK 322

Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla,kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devir edebilir.

-Kiracı konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.

-Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde  kullandığı takdirde kiracı,kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı kullanabilir

  • Kullanım hakkının devrinde kira sözleşmesinin tarafları değişmemekte kiralananın kullanılması bir başkasına        devir edilmektedir.
  • Maddenin ikinci fıkrasında ise konut ve çatılı işyerleri        kira sözleşmelerinde alt kira ve kullanma hakkının devri            kiraya verenin rızasına bağlanmıştır.
  • Son fıkrasında ise alt kiracının kiraya verene karşı   doğrudan sorumlu olacağı ve kiraya verenin de             kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya ve kullanma hakkını devir alana karşıda kullanabileceği           belirtilmiştir.
  • Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde alt kiraya verme ve kullanma hakkının devri kiraya verenin             rızasına bağlı değilse de taraflarca sözleşmede devir          Devir yasağına rağmen başkasına devir           edilirse sözleşmeye aykırılık olur.
  • Kiraya veren onay vermekten kaçınabilir. Kiraya           verenin      kira ilişkisinin devrine onay verme zorunluluğu    Ancak kanunda iş yeri kiraları bakımından bu         konuda bir istisna getirmiştir
  • İş yeri kiralarında ancak kiraya veren haklı sebeplerle onay vermekten kaçınabilir.
  • Kiracının kiralananı kiraya vermesinde yani alt kirada iki ayrı kira ilişkisi vardır.

            Bunlardan birincisi; kiraya veren ile kiracı (ilk kiracı)          arasındaki asıl kira sözleşmesidir.

            İkincisi ise kiracı (birinci kiracı) dan kiralananı        kiralayan üçüncü kişi arasındaki kira             sözleşmesidir.ikinci durumda birinci sözleşmenin    kiracısı ikinci sözleşmenin kiraya verenidir.

İkinci sözleşme kurulmakla ilk kiracının kiraya verene         karşı sorumluluğu devam etmektedir.ikinci kiracı             kiralayana zarar verirse ilk kiracı bu zararlardan       sorumludur.

  • Alt kirada kiracı kira bedelini ikinci sözleşmenin kiraya verenine (ilk kiracıya) ödemek zorundadır.
  • İlk sözleşmenin kiraya vereni alt kiracıyı kira bedelinin       kendisine ödemeye zorlayamaz.
  • İlk sözleşmenin kiraya vereni ile ikinci sözleşmenin             kiracısı kira bedelinin kendisine ödenmesi konusunda      anlaşmış olsalar bile ikinci sözleşmenin kiracısı kiraya          verenine karşı kira bedelini ödemek sorumluluğundan       kurtarmaz
No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran