SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLDİĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20119
post-template-default,single,single-post,postid-20119,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLDİĞİ

SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLDİĞİ

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/22890
Karar: 2016/8644
Karar Tarihi: 22.06.2016

4733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU – SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: 4733 sayılı yasaya muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilen gümrük idaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesi bozmayı gerektirdiyse de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 54) (ANY. MAH. 08.10.2015 T 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I-Suçun niteliğine göre, suçtan doğrudan zarar görmeyen gümrük idaresinin kamu davasına katılmasına karar verilmiş olması hükmü temyize hak vermeyeceğinden, gümrük idaresi vekilinin temyiz isteğinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi uyarınca reddine,

II-Sanık …’ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

1-Kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında TCK’nun 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen hak yoksunluklarına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2-Kaçak ve bandrolsüz olan dava konusu tüm sigaraların müsaderesi yerine, madde fıkrası da hatalı gösterilmek suretiyle adli emanette kayıtlı numunelerin müsaderesi ile yetinilmesi,

3-Atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilen gümrük idaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 322.maddesi uyarınca;

1-TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın hükümden çıkartılması, bunun yerine “24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E. – 2015/85 K. sayılı kararı da gözetilerek ve TCK’nun 53. maddesinin 2 ve 3. fıkralarındaki koşullara uygun olarak, sanık hakkında anılan yasa maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin uygulanmasına,” ibaresinin yazılması,

2-Adli emanette kayıtlı sigaraların müsaderesine ilişkin fıkranın çıkartılması, bunun yerine “TCK’nun 54/1. maddesi uyarınca dava konusu bandrolsüz ve kaçak sigaraların müsaderesine,” ibaresinin yazılması,

3-Gümrük idaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin fıkranın çıkartılması, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına, 22.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran