SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ERTELEMEYE ENGEL SABIKASININ BULUNMADIĞI - ŞARTLAR DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE TARTIŞILARAK ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19276
post-template-default,single,single-post,postid-19276,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ERTELEMEYE ENGEL SABIKASININ BULUNMADIĞI – ŞARTLAR DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE TARTIŞILARAK ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ERTELEMEYE ENGEL SABIKASININ BULUNMADIĞI – ŞARTLAR DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE TARTIŞILARAK ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2015/34296
Karar: 2016/15146
Karar Tarihi: 28.06.2016

YARALAMA SUÇU – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN ERTELEMEYE ENGEL SABIKASININ BULUNMADIĞI – ŞARTLAR DENETİME İMKAN VERECEK ŞEKİLDE TARTIŞILARAK ERTELEME HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Suça sürüklenen çocuğun ertelemeye engel sabıkasının bulunmadığı dikkate alınarak, TCK’nin 51/1. maddesinde öngörülen şartlar denetime imkan verecek şekilde tartışılarak erteleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, “verilen ceza miktarı, suçun işleniş şekli, katılanın mağduriyeti dikkate alınarak unsurları oluşmadığından” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle TCK’nin 51. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 51, 53, 86, 87) (5271 S. K. m. 191) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c maddeleri uyarınca belirlenen cezasının TCK’nin 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıla çıkartılması sırasında uygulanan kanun maddesinin “TCK’nin 87/1-d-son” maddesi olarak yazılması, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, Mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2) Suça sürüklenen çocuk hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a) Suça sürüklenen çocuğa iddianame yerine geçen görevsizlik kararı okunmadan savunmasının alınması suretiyle 5271 sayılı CMK’nin 191/1-b maddesine aykırı davranılması,

b) 5237 sayılı TCK’nin 51/1. fıkrası 2. bendi gereğince ertelemenin üst sınırının küçüklerde 3 yıl olduğu ve suça sürüklenen çocuğun ertelemeye engel sabıkasının bulunmadığı dikkate alınarak, TCK’nin 51/1. maddesinde öngörülen şartlar denetime imkan verecek şekilde tartışılarak erteleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, “verilen ceza miktarı, suçun işleniş şekli, katılanın mağduriyeti dikkate alınarak unsurları oluşmadığından” biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle TCK’nin 51. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

c) Suça sürüklenen çocuğun 5237 sayılı TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c maddeleri uyarınca belirlenen cezasının TCK’nin 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıla çıkartılması sırasında uygulanan kanun maddesinin “TCK’nin 87/1-d-son” maddesi olarak yazılması,

Kabule göre de;

d) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK’nin 53/1. maddesinin, 5237 sayılı TCK’nin 53/4. maddesi uyarınca uygulanmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 28.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran