SUÇA KONU KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İMHA SURETİYLE TASFİYESİNE DE HÜKMEDİLDİĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20117
post-template-default,single,single-post,postid-20117,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SUÇA KONU KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İMHA SURETİYLE TASFİYESİNE DE HÜKMEDİLDİĞİ

SUÇA KONU KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İMHA SURETİYLE TASFİYESİNE DE HÜKMEDİLDİĞİ

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/28897
Karar: 2016/8781
Karar Tarihi: 23.06.2016

4733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU – SUÇA KONU KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İMHA SURETİYLE TASFİYESİNE DE HÜKMEDİLDİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: 4733 sayılı kanuna muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde suça konu kaçak ve bandrolsüz sigaraların müsaderesine karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken imha suretiyle tasfiyesine de hükmedilmesi, bozmayı gerektirdiyse de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 54) (ANY. MAH. 08.10.2015 T 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I- Katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyizinin incelenmesinde;

Hükmü yasal süresi içinde temyiz etmeyen katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddine,

II- Sanığın temyizine göre yapılan incelemede ise;

1- 24/11/2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

2- Suça konu kaçak ve bandrolsüz sigaraların 5237 sayılı TCK’nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken imha suretiyle tasfiyesine de hükmedilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından

1- 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nın 53/l-2-3 madde fıkralarının (“e” bendi dışında) tatbikine,” ifadesinin eklenmesi,

2- Dava konusu sigaraların imha suretiyle tasfiyesine ilişkin 2 numaralı fıkranın çıkartılarak yerine “2-Dava konusu kaçak ve bandrolsüz sigaraların 5237 sayılı TCK’nın 54/1.maddesi uyarınca müsaderesine,” bendinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına, 23.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran