Sözleşmenin feshi dava dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19327
post-template-default,single,single-post,postid-19327,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Sözleşmenin feshi dava dilekçesi

Sözleşmenin feshi dava dilekçesi

… TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

                         

 

DAVACI                                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                               : Sözleşmenin feshi ile … Euro alacağın fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası olarak tahsiline ve dava konusu bonoların iptaline karar verilmesi istemimizi içerir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimiz, davalı şirket ile …/…/… tarihli “… Tatil Köyü Devre mülk Satış Sözleşmesini” (EK-1) imzalamıştır. İşbu sözleşme gereği, …  Euro tutarında bir miktarı peşin ödemiş, bakiye borcunu teminen, …/…/…vade tarihli … Euro bedelli ve …/…/… vade tarihli … Euro bedelli iki adet bonoyu (EK-2)  keşide ederek, davalı şirketin yetkili elemanlarına teslim etmiştir. Bonoların teslim edildiğine ilişkin, yetkililerin imzasını içerir alındı belgesi, ekte sunulmuştur.

 

2-) Sözleşme, kapıdan satış suretiyle yapılmıştır. Buna rağmen, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, bu satış sözleşmesi nedeniyle müvekkilimize cayma belgesi verilmemiştir. Ayrıca sözleşme 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. ve 65. maddelerinde öngörülen şekil şartına da uygun olmadığından geçersizdir.

 

3-) Davalı şirket, bugüne kadar satışa konu yerin inşaatına başlamamış, aksine ekonomik krize girerek, taahhüdünü yerine getiremeyecek hale gelmiştir. Dolayısıyla, müvekkilimiz, sözleşme ile kendisine sağlanacağı sözü verilen hizmetten şimdiye kadar yararlanamamıştır.

 

4-) Yanı sıra, davalı şirket, müvekkilimiz tarafından kendisine verilmiş olan bonoları, … Bankası’na vermiştir. Bonoların her an protesto olma ve icra takibine konması tehlikesi vardır. Bu nedenle, bonoların iptali ile öncelikle dava konusu senetlerin protesto edilmemesi ve ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi zarureti doğmuştur.

 

5-) Müvekkilimizin peşinen ödemiş olduğu bedelin ve davalı tarafa teslim etmiş olduğu bonoların iade edilmesi konusunda davalı taraf nezdindeki girişimlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle, işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6502 S. K. m. 4, 5, 73; 634 S. K. m. 57, 65; İş Yeri Dışında

Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği m. 5, 6, 7

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-)…/…/… tarihli … Tatil Köyü Devre mülk Sözleşmesi,

2-) …/… tarihli alındı belgesi, keşif ve bilirkişi incelemesi,

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

                                                           

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava konusu bonoların ödenme ve protesto işleminin durdurulması konusunda öncelikle ihtiyati tedbir kararı verilmesine, dava konusu sözleşmenin feshi ile anılan bonoların iptaline, müvekkilimizin borçlu olmadığının tespitine, müvekkilimizin peşinen ödemiş olduğu … Euro’nun fiili ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası olarak davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/

 

EKLER                                             :

1-)…/…/… tarihli … Tatil Köyü Devre mülk Sözleşmesi,

2-) …/… tarihli alındı belgesi

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

Av.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran