SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19334
post-template-default,single,single-post,postid-19334,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI

 

………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

 

DAVANIN DEĞERİ                      : ……………..- TL

 

KONU                                   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ……….TL alacağın  aylık % ………  faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-Müvekkilim …. Yılında …. Dekar pamuk ekimi yapmak için davalı taraf ile pamuk hasat makinası almak üzere …/…/… tarihli bir sözleşme imzalamıştır. (EK 1) Ancak müvekkilimiz davalıdan almış olduğu hasat makinesinin sürekli arızalanması ve bu sebeple de muhtelif zamanlarda teknik servise götürüldüğü ve uzunca bir süre de kullanamadığı için zarara uğramıştır. (EK 2)

 

2-Söz konusu sözleşmenin …… nolu maddesine göre; ödemeler çekle yapılacaktır. Müvekkilimiz ekteki cari hesap tablosundan (EK 3) da anlaşılacağı üzere, sözleşmede belirlenen tarihlerde üzerine düşen sorumluluk gereği ödemelerini düzenli olarak yapmıştır.

 

3-Ancak davalı yan iş bu sözleşme gereği üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş, tarafımızdan sözleşmeye konu edimlerin yerine getirilmesi amacıyla …/…/… tarihinde …. Noterliğinin …. yevmiye nolu ihtarnamesiyle (EK 4) ihtar çekilmişse de davalı taraftan edimleri gerçekleştirmek adına somut bir adım atılmamıştır.

 

4- Yukarıda izah edilen hususlar ışığında, iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

 

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 49, 50, 51, 52.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 

1-Taraflar arasında akdedilen …/…/… tarihli sözleşme

2-Dava tarihine kadar yapılan tüm tamiratlara yönelik fatura ve belgeler

3-Cari hesap tablosu

4-…Noterliğinin …/…/… tarihli … yevmiye nolu ihtarnamesi

5-Bilirkişi İncelemesi

6-Ticari defter ve kayıtlar

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, müvekkilimizin davalıdan almış olduğu pamuk hasat makinasının arızalı olması ve hiç kullanılamaması sebeiyle…….. TL alacağımızın dava tarihinden itibaren hesaplanacak aylık ………. faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

 

 

Davaci Vekili

Av.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran