Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19177
post-template-default,single,single-post,postid-19177,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu

Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolu

İcra müdürünün, sıra cetvelini düzenlerken takip hukuku hükümlerine aykırı davrandığı ve yapılan muamelenin işleme uygun olmadığı iddiasında olunduğu takdirde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurulur. ( İİK m.16)

İİK M.142,III’ten sıra cetveline karşı şikayet yolunun sadece sıraya karşı bir itiraz haliyle alakalı olduğu düşünülse dahi icra müdürünün uymak ve re’sen yapmak mecburiyetinde olduğu tüm durumlardan dolayı İİK m.16 gereğince şikayet yoluna başvurulabilir. Şikayet sebeplerinden ilkini alacaklının istediği sıraya kabul edilmemesi teşkil edecektir.

Şayet alacaklılardan biri, sıra cetvelindeki sıraya kendi sırası yahut başka alacaklıların sırası için, itiraz etmek istediği takdirde bunu şikayet yoluyla icra mahkemesine bildirmesi gerekmektedir.

Belirtilmelidir ki, icra memurunun sıra cetvelini düzenlerken takip hukuku hükümlerine aykırı harekette bulunması durumunda da şikayet yoluna başvurulabileceği kabul edilmektedir.

Yüksek mahkeme, “hangi şikayetin sıraya yönelik bir itiraz olduğunu ve icra mahkemesine yapılması gerektiğini” çeşitli içtihatlarla yerleşik hale getirmiştir. Örneğin:

” Davacının haczinin sıra cetveline dahil edilip edilemeyeceği konusundaki uyuşmazlığının icra mahkemesi nezdinde çözümleneceğini, esası ve miktarı belli olan bir alacağa sıra cetvelinde verilen sıranın derecenin ve dolayısıyla satış bedelinden ayrılan payın hatalı olduğuna ilişkin ihtilafın icra mahkemesinde çözümleneceğini, alacağın esas ve miktarına ilişkin olmayıp, yalnız sıraya yönelik itirazların icra mahkemesinde çözümleneceğini ” belirtilerek şikayet yoluna açıklık getirilmiştir.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran