SİGORTA ŞİRKETİNDEN ARAÇ DEĞER KAYBI TALEP DİLEKÇESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
21315
post-template-default,single,single-post,postid-21315,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

SİGORTA ŞİRKETİNDEN ARAÇ DEĞER KAYBI TALEP DİLEKÇESİ

SİGORTA ŞİRKETİNDEN ARAÇ DEĞER KAYBI TALEP DİLEKÇESİ

X SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEP EDEN                     :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                 :

CEP TELEFON NO.           : 

PLAKA NO                          : 

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI         :

SÜRÜCÜ                              : 

POLİÇE NO.                        :

PLAKA NO.                         : 

 

Sayın Muhatap,

Müvekkilim x’a ait x Motor numaralı ve x şasi numaralı x plakalı 2017 Model Tofas-Fiat Linea Urban 1.3 Multi-Jet 95 HP araç, x tarihinde xİli x İlçesi x Mah. x  Cad.  önünde park halinde dururken, Şirketinizce x Poliçe Numarası ile sigortalanan sahibi x ve sürücüsü x olan x Plakalı x markalı araç ile sahibi x ve sürücüsü x olan x  plakalı x Marka olan aracın çarpışması sonucu yukarıda bilgileri yazılı müvekkile ait araçta zarar meydana gelmiştir. Buna ilişkin kaza tespit tutanakları EK-1’dedir.

Meydana gelen kazadan sonra müvekkile ait araç tamir ve onarım yapılmış olup bu tamir ve onarıma ilişkin olarak x şirketinin x isimli eksperi tarafındanx tarihinde eksper raporu düzenlenmiştir (EK-2). Yine kaza anına ve sonrasına ilişkin resimler bu eksper raporu içerisinde mevcuttur.

Müvekkile ait araç bu kazadan dolayı değer kaybetmiş ve serviste kaldığı süre boyunca kullanılamamıştır. Bu nedenle müvekkilin, Şirketinizce uğradığı zararın giderilmesine yönelik başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yargıtay yerleşik içtihatları doğrultusunda, müvekkile ait araçta kaza sonrasında meydana gelen değer kaybının, kazada tam kusurlu olan x plaka numaralı aracın sigortacısı olarak ödemeniz gerekmektedir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Buna göre müvekkile ait araçta kaza neticesinde gerçekleşen değer kaybı da ekonomik yönden maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararın doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

Meydana gelen kaza sebebi ile vekil eden müvekkile ait araçta 10.000 TL’lik araç değer kaybı oluşmuş olup ilgili meblağın vekaletnamede bulunan yetkilerime dayanarak müvekkil adına x bank x Şubesi TRx İBAN numaralı hesaba yatırılmasını talep ederiz.

SONUÇ  ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • Sigortalınızın %100 kusuru sebebi ile vekil eden müvekkile ait araçta meydana gelen 10.000 TL araç değer kaybı maddi tazminatının fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile x isimli x bank x Şubesi TRx İBAN numaralı hesaba yatırılmasını

Bilvekale arz ve talep ederiz. …/…/…

Talep Eden Vekili

Av. 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP SAHİBİ       :

BANKA ADI            :

HESAP NO               :

İBAN NO                   :

 

EK’ler:

 

1-) Kaza Tespit Tutanakları.

2-) x tarihli eksper raporu.

3-) Ruhsat fotokopileri.

4-) Vekaletname.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran