Sigorta Poliçesinden Doğan … TL. Alacağın Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16932
post-template-default,single,single-post,postid-16932,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Sigorta Poliçesinden Doğan … TL. Alacağın Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

Sigorta Poliçesinden Doğan … TL. Alacağın Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

            … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

KONU                                   : Sigorta Poliçesinden doğan … TL. alacağın yasal faizi ile birlikte tahsili talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               

 

1- Müvekkile ait …marka …model araç (EK-1) …/…/… tarihinde …nolu KASKO Sigorta Poliçesi ile davalı sigorta şirketince sigortalanmış, (EK-2)  …/…/… tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda pert olmuştur. (EK-3)

 

2- Trafik kaza tutanaklarına göre müvekkilim kaza anında 70 promil alkollü olmakla birlikte kazanın nedeni müvekkilin alkollü olması değil, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün dönüş yasağını ihlal etmiş olmasıdır. Kazadan sonra davalı şirkete çekilen ihtarnameyle (EK-4) zararın tazmini talep edilmiş olmasına rağmen talebimiz müvekkilimin kaza anında alkollü olduğu ve zararın teminat dışı kaldığı iddiasıyla reddedilmiştir. (EK-5) Oysa Sigorta Poliçesi’nin ilgili hükmüne göre hasarın teminat dışında kalması için kazanın münhasıran müvekkilimin alkollü olmasından ileri gelmiş olması gerekmektedir. Olayda söz konusu şart gerçekleşmediği ve kaza tutanaklarıyla da bu husus sabit olduğu için ortaya çıkan hasar teminat kapsamındadır.

 

3- Açıkladığımız nedenlerle KASKO Sigorta Poliçesinden kaynaklanan … TL. hasarın davalı şirketçe temerrüt tarihinden itibaren reeskont oranında faiziyle birlikte karşılanmasını sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      :6102 S. K. m. 1027, 1029, 1265, 1409, 1410, 1420, 1421, 1424, 1425, 1427, 1446, 1453, 1461, 1465, 1472; 5684 S. K. m. 14; 2918 S. K. m. 85, 91, 99, 110.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

       1-) … marka …model araç,

      2-) …/…/… tarihli Sigorta Poliçesi,

      3-) Kaza Tespit Tutanakları,

      4-) İhtarname,

      5-) İhtarnameye cevap suretleri,

      6-) Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda yazılı nedenlerlemüvekkile ait …marka …model aracın …/…/… tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda pert olması nedeniyle meydana gelen zarar bedeli olan …TL’nin …nolu KASKO Sigorta Poliçesi’ne dayalı olarak davalı … Sigorta Şirketi’nce temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak reeskont faizi ile tazmin edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

EKLER                               :

      1-) … marka …model araç ruhsatı,

    2-) …/…/… tarihli Sigorta Poliçesi,

    3-) Kaza Tespit Tutanakları,

    4-) İhtarname,

    5-) İhtarnameye cevap suretleri,

    6-) Bilirkişi incelemesi

 

 

Davacı Vekili

          Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran