Sebepsiz Zenginleşme Nedir
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17777
post-template-default,single,single-post,postid-17777,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Sebepsiz Zenginleşme Nedir

Sebepsiz Zenginleşme Nedir

 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 77-82 arasında düzenlenmiştir. TBK 77.maddesi uyarınca, haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.

TBK’da sözleşmeler ve haksız fiillerin dışında borç doğuran üçüncü borç kaynağı sebepsiz zenginleşmedir. Sebepsiz zenginleşme halinde zenginleşen ve fakirleşen kişi arasında kanun gereği borç ilişkisi doğmaktadır. Zenginleşen kişinin borcunun konusu ise malvarlığında meydana gelen fazlalığın iadesidir.

Geri Verme Yükümlülüğü

Sebepsiz zenginleşen kişinin geri verme yükümlülüğü TBK madde 79-81 arasında düzenlenmiştir. TBK madde 79’a göre; sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Ancak sebepsiz zenginleşme sebebiyle iade borcunun kapsamı, zenginleşen kişinin iyi niyetli ve kötü niyetli oluşuna göre değişmektedir.

Zenginleşen iyi niyetli ise, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında elinden çıkmış olduğunu ispat ettiği kısım dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür. Sebepsiz zenginleşen kişinin kötü niyetli olması halinde, bir başka ifadeyle, sebepsiz zenginleşen kişinin malvarlığında meydana gelen artışın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını biliyor olması halinde, zenginleşmenin tamamını iade etmesi gerekmektedir. Kötü niyetli zenginleşen kişi, elden çıkarmış olduğu değerleri de geri vermekle yükümlüdür. TBK m. 79/2’de:“Zenginleşen, zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri vermek zorunda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.” denilerek bu hususa işaret edilmiştir.

TBK madde 80’de sebepsiz zenginleşen kişinin yapmış olduğu giderlerden hangilerini isteyebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu maddede de zenginleşen kişinin iyi niyetli olup olmamasına göre istenebilecek giderlerin değiştiği görülmektedir. Şayet zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı giderleri isteyebilir ancak zenginleşen kötü niyetli ise zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer artışının ödenmesini isteyebilir. Son olarak zenginleşen, iyi niyetli olup olmadığına bakılmaksızın,  zenginleşen yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderlerin dışındaki diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. Ancak, kendisine karşılık önerilmezse, o şey ile birleştirdiği ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri geri vermeden önce ayırıp alabilir.

TBK’nın 81. maddesinde hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri istenemeyeceği düzenlenmiştir. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin devlete mal edilmesine karar verebilir.

Zamanaşımı

TBK madde 82’de sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkının, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak 10 yılda zamanaşımına uğrayacağını düzenlemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, zenginleşmenin, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmesi halinde, diğer tarafın, istem hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan kaçınabileceği düzenlenmiştir.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran