REDDEDİLEN HAKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN REDDİNE VE DAVALININ DİSİPLİN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20159
post-template-default,single,single-post,postid-20159,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

REDDEDİLEN HAKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN REDDİNE VE DAVALININ DİSİPLİN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ

REDDEDİLEN HAKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN REDDİNE VE DAVALININ DİSİPLİN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ

T.C. YARGITAY

20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/8797
Karar: 2016/7601
Karar Tarihi: 13.07.2016

TAZMİNAT DAVASI – REDDEDİLEN HAKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN REDDİNE VE DAVALININ DİSİPLİN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Reddedilen hakim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından ret isteminin esastan reddine, ret isteminde bulunan davalı …’nin …………..-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hakimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir.

(6100 S. K. m. 36)

Taraflar arasında görülen tazminat davası sırasında davalı … vekili tarafından reddi hakim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı … vekili tarafından sunulan 09/02/2016 tarihli dilekçeyle özetle; (…dava konusu iş kazasının Türkiye’nin en büyük iş kazası olduğu; ancak meydana gelen kazanın Türkiye’nin en büyük iş kazası olmasının yargılamanın taraflı yapılması için neden oluşturamayacağı, yargılamanın en başında taleple birlikte müvekkil şirketin tüm malvarlığı üzerine, gayrimenkullerine, taşınır mallarına ve tek gelir kaynağı olan … nezdindeki hak ve alacaklarına konulan tedbirin kaldırılması talebinin gerekçesiz olarak reddedildiği, davacı tarafça yapılan “adli yardım” taleplerinin ise kanunun aradığı ekonomik durum araştırması yapılmadan kabul edildiği, meydana gelen olayla ilgili açılan çok sayıda dava için tek bir dosyadan rapor alma yoluna gidildiği, bunun yanlış olduğu, mahkemenin kendi kararına aykırı olarak rapor düzenlendiği ve hazırlanan rapora karşı yapılan haklı itirazlarının reddedildiği, bilirkişilerden bir kısmının daha önce basında açıklama yapan kişilerden olduğu, dava konusu olayla ilgili olarak … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosyasından yargılama yapıldığı, hukuk mahkemesinin aksine ceza yargılamasının çok daha geniş araştırma yapmakta olduğu, adil bir karar verebilmek için ceza yargılamasının sonucunun, en azından bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, müvekkil şirket aleyhine aynı olay nedeniyle açılan davalarda hükmettiği manevi tazminat miktarlarının çok fahiş olduğu, hükmedilen tazminat miktarının mahkemenin kendi kararları ile de çeliştiği, mahkeme hakiminin son celsede kararı verip, özet olarak kısa kararını yazıp daha sonra gerekçeli kararı taraflara tebliğe çıkarması gerekir iken, mahkeme hakiminin nihai kararla birlikte daha önceden hazırlamış olduğu gerekçeli kararı da kısa kararla birlikte yazdığı ve müvekkilinin kısa temyiz yapıp gerekçeli temyiz dilekçesini sonradan yazması için ihtiyacı olan zamanı elinden aldığı ileri sürülerek hakimin tarafsızlığını, objektifliğini, bağımsızlığını kaybettiği, kamuoyu ve basının baskısı ile davacılar yanında yer alarak karar verdiği…) gerekçeleri ileri sürülerek reddi hakim talebinde bulunulmuştur.

Reddedilen hakim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından ret isteminin esastan reddine, ret isteminde bulunan davalı …Ş.’nin 1.500,00.-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hakimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 13.07.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran