REDDEDİLEN HÂKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20155
post-template-default,single,single-post,postid-20155,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

REDDEDİLEN HÂKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ

REDDEDİLEN HÂKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ

T.C. YARGITAY

20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/8424
Karar: 2016/7581
Karar Tarihi: 13.07.2016

TAZMİNAT DAVASI – REDDEDİLEN HÂKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN GEREKTİĞİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından ret isteminin esastan reddine, ret isteminde bulunan davalı … …’nin ….-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, davalı … … vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 36)

Taraflar arasında görülen tazminat davası sırasında davalı …vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.

Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı …vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı …vekili tarafından sunulan 01/03/2016 tarihli dilekçeyle özetle; (… dava konusu iş kazasının Türkiye’nin en büyük iş kazası olduğu; ancak meydana gelen kazanın Türkiye’nin en büyük iş kazası olmasının yargılamanın taraflı yapılması için neden oluşturamayacağı, yargılamanın en başında taleple birlikte müvekkil şirketin tüm malvarlığı üzerine, gayrimenkullerine, taşınır mallarına ve tek gelir kaynağı olan TKİ nezdindeki hak ve alacaklarına konulan tedbirin kaldırılması talebinin gerekçesiz olarak reddedildiği, davacı tarafça yapılan “adli yardım” taleplerinin ise kanunun aradığı ekonomik durum araştırması yapılmadan kabul edildiği, meydana gelen olayla ilgili açılan çok sayıda dava için tek bir dosyadan rapor alma yoluna gidildiği, bunun yanlış olduğu, mahkemenin kendi kararına aykırı olarak rapor düzenlendiği ve hazırlanan rapora karşı yapılan haklı itirazlarının reddedildiği, bilirkişilerden bir kısmının daha önce basında açıklama yapan kişilerden olduğu, dava konusu olayla ilgili olarak … Ağır Ceza Mahkemesinin …sayılı dosyasından yargılama yapıldığı, hukuk mahkemesinin aksine ceza yargılamasının çok daha geniş araştırma yapmakta olduğu, adil bir karar verebilmek için ceza yargılamasının sonucunun, en azından bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, müvekkil şirket aleyhine aynı olay nedeniyle açılan davalarda hükmettiği manevi tazminat miktarlarının çok fahiş olduğu, hükmedilen tazminat miktarının mahkemenin kendi kararları ile de çeliştiği ileri sürülerek hâkimin tarafsızlığını, objektifliğini, bağımsızlığını kaybettiği, kamuoyu ve basının baskısı ile davacılar yanında yer alarak karar verdiği…) gerekçeleri ileri sürülerek reddi hâkim talebinde bulunulmuştur.

Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından ret isteminin esastan reddine, ret isteminde bulunan davalı … …’nin 1.500,00.-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar, davalı … … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 13.07.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran