Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20020
post-template-default,single,single-post,postid-20020,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası

Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası

Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Davası
Eşler diledikleri zaman “birlikte” mal rejimi sözleşmesi ile yasal
sınırlar içinde aralarındaki mevcut mal rejimini değiştirme hakkına
sahiptirler. Ancak bazı durumlarda aralarındaki mevcut mal rejiminin
eşler “birlikte” hareket etmeden de değişmesi, değiştirilmesi gerekebilir. Eşler edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimlerinden birini seçmişlerse veya mal rejimi sözleşmesi yapmadıkları için kanun uyarınca edinilmiş mallara katılma rejimine tabi
olmuşlarsa; aralarındaki mevcut mal rejimini değiştirme konusunda
ortak bir talepleri olmasa dahi, bazı durumlarda aralarındaki mevcut
mal rejiminin “mal ayrılığı” rejimine dönüşmesi durumu kanunumuzda olağanüstü mal rejimi olarak düzenlenmiştir. Örneğin aralarında
“mal ortaklığı” rejimi bulunan eşlerden birinin iflası halinde mal ortaklığı rejimi iflas kararı ile birlikte kendiliğinden mal ayrılığı rejimine dönüşecektir (TMK m. 209). Mal ortaklığını kabul eden eşlerden
389
birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında
zarara uğrarsa hakimden “mal ayrılığına” geçilmesine karar verilmesini isteyebilecektir (TMK m. 210). Eşlerden birinin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması halinde; yasal temsilcisi de TMK
206. maddeye göre mal ayrılığına geçiş davası açabilecektir. TMK 206.
maddede gösterilen veya buna benzer başka haklı bir nedenin bulunması halinde eşlerden birinin talebi üzerine aile mahkemesi tarafından
eşler arasındaki mevcut mal rejiminin “mal ayrılığına” dönüştürülmesine karar verilebilecektir. Bu davanın önemi şudur: Eşler arasında evlilik birliği devam ettiği halde bu davanın kabulü ve kararın kesinleşmesi halinde mal rejiminin tasfiyesine yönelik diğer davaların açılıp,
esasının incelenmesi mümkün olabilecektir.
Olağanüstü mal rejimine(mal ayrılığı) geçiş davasında görevli
mahkeme aile mahkemesi olup, maktu yargılama harcı ve maktu vekalet ücretine tabidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden herhangi birinin
yerleşim yeri mahkemesidir(TMK m. 207).

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran