MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19906
post-template-default,single,single-post,postid-19906,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ

T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3518 Karar: 2020 / 762 Karar Tarihi: 10.02.2020

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ : …BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ :

TAPU>

İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;

Asıl ve birleştirilen davada davacılar, mirasbırakanları … ve …’ın paydaşı oldukları dava konusu 1753 ada 1 parselde yer alan 2 numaralı bağımsız bölümü oğulları olan davalı …’e satış suretiyle temlik ettiğini, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı, bedelsiz ve

muvazaalı olduğunu ileri sürerek

tapu kaydının

iptali ile miras payları oranında adlarına tescilini istemişlerdir.

Davalı, yatalak olan mirasbırakan anne ve babasına baktığını, tedavi gideri olarak bir çok masraf yaptığını, mirasbırakan babasının çevreye olan borçlarını da ödediğini, tedavi masraflarını karşılayamayınca

muris babasının taşınmazın satılmasını istediğini, bu sebeple taşınmazı satın aldığını, satışın gerçek olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

İlk derece Mahkemesince, temlikin

muvazaalı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; davacılar vekilinin istinaf başvurusu …Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesince 6100 sayılı HMK’nın 353/1.b.1 maddesi gereğince esastan reddedilmiştir.

Karar, davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ün raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacıların yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 10.00. TL bakiye onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 10.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran