Mülkiyet Nakli İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19491
post-template-default,single,single-post,postid-19491,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Mülkiyet Nakli İstemi

Mülkiyet Nakli İstemi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

DAVA DEĞERİ                  : …….. TL

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                  : …./…./…. tarihinde ….. Noterliği’nin ….. yevmiye numaralı satım sözleşmesiyle satışı yapılan …. Plakalı aracın davacı müvekkil adına mülkiyetinin naklinin gerçekleşmesi talebimizin arzından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Davalı tarafından …….. plakalı ve …… marka araç, …/…/… tarihinde ….. Noterliği’nin ……yevmiye numaralı satım sözleşmesiyle davacı müvekkile satılmıştır.(EK – 1)

 

2-) Söz konusu aracın noter vasıtasıyla satımı gerçekleşmiş olmasına rağmen mülkiyeti henüz müvekkile nakledilmemiştir. (EK – 2) Mülkiyetin naklinin gerçekleşmemiş olması hasebiyle davaya konu araca ilişkin müvekkilin malik sıfatıyla herhangi bir sorumluluğu doğmamaktadır.

 

3-) 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 20/d maddesi gereğince trafikte kayıtlı motorlu araçların noterde satışı gerekli olup noterde satışı gerçekleşmiş olan aracın trafik tescil kaydının değiştirilmemesi sebebiyle tescil kayıtlarında söz konusu aracın alıcısı müvekkil olarak gözükmemektedir. Tarafımızdan davaya konu aracın trafik kaydının değiştirilmesi için 2006 yılında davalıya ihtarname (EK – 3) çekilmiş olmasına rağmen ihtarnamemize herhangi cevap verilmemiş; çeşitli yollardan kendisine ulaşılmaya çalışılmış ancak ulaşma yönündeki tüm çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Bu hususta dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK – 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

 

4-) Bilindiği üzere noterde satışı gerçekleşen ancak trafik tescil kaydı gerçekleştirilmeyen araçların trafik cezaları ve vergi borçlarından doğan sorumluluklar aracın eski malikine ait olmaktadır. İşbu düzenleme neticesinde müvekkilin davaya konu aracın mülkiyetinin nakline karar verilmesini talep etme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 2918 S. K. m. 20, 6100 S. K. m. 2, 6, 10

 

HUKUKİ DELİLER           : ….Noterliğinin … yevmiye numaralı …./…/… tarihli satım sözleşmesi, Ruhsatname, … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli … yevmiye numaralı İhtarnamesi, Tanık beyanları, yemin.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, …. Plakalı …. Marka aracın mülkiyetinin davacı müvekkile nakline karar verilmesini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

EKLER:  1-) Taraflar arasında yapılan …. Noterliğinin …/…/… tarihli ….. yevmiye

numaralı satış sözleşmesi.

2-) Ruhsatname.

3-) … Noterliği’nin …/ …/ … tarihli … yevmiye numaralı İhtarnamesi

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir

tanık listesi,

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran