Memur İşlemini Şikayet Dilekçesi ( İlamlı Takiplerde Dosya Yenilenmesi İçin Yeniden Harç Ödemesinin Gerekmediği)
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18275
post-template-default,single,single-post,postid-18275,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Memur İşlemini Şikayet Dilekçesi ( İlamlı Takiplerde Dosya Yenilenmesi İçin Yeniden Harç Ödemesinin Gerekmediği)

Memur İşlemini Şikayet Dilekçesi ( İlamlı Takiplerde Dosya Yenilenmesi İçin Yeniden Harç Ödemesinin Gerekmediği)

… …  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                                      :

 

ŞİKAYET EDEN                            :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

 

 ADRES                                             :

 

 ALACAKLI                                     :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

 

 

ADRES                                             :

 

 

 

KONU                                               : Şikayetimizin kabul edilerek …. … İcra Müdürlüğü’nün …/…/… tarihli yazısına konu işlemin kaldırılması veya düzeltilmesi istemimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR  

 

1-) Borçlu … … hakkında yaptığımız ilamlı takip sonucunda …/…/… tarihinde borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş, bir yıllık süre içerisinde tarafımızca haciz isteminde bulunulmuş ve borçluya ait taşınmazın tapu kaydına haciz konulmuştur.

 

2-) Yasaca öngörülen zamanda satış istememiş olmamız nedeniyle haciz …/…/… tarihinde kalkmış, haczin yeniden uygulanması talebiyle … … İcra Müdürlüğü’ne yaptığımız başvuru üzerine borçluya yenileme tebliğ etmemiz ve yenileme harcı yatırmamız gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

 

3-) 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nun 78. Maddesinde yer alan “Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır. Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.” hükmü gereği yenileme harcını ilamsız takipler açısından öngörmüş, ilama dayalı takiplerde yenileme için yeniden harç alınması gerektiğine dair bir hüküm getirilmemiştir.

 

4-) Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle … … İcra Müdürlüğü’nün …/…/… tarihli yazısına konu işleminin düzeltilmesi amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 4, 16, 78 ; 6100 S. K. m. 1, 5, 6.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Bilirkişi incelemesi, …. … İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. Sayılı dosyası.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … … İcra Müdürlüğü’nün yasaya aykırı vermiş olduğu yenileme harcı alınmasına ilişkin kararı hakkındaki şikayetimizin kabulüne, işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

 

 

                                                                                                                      Şikayet Eden Vekili

                                                                                                                       Av.  

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın