MALA ZARAR VERME SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMASI HAKKINDA YARGITAY KARARI.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18677
post-template-default,single,single-post,postid-18677,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

MALA ZARAR VERME SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMASI HAKKINDA YARGITAY KARARI.

MALA ZARAR VERME SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMASI HAKKINDA YARGITAY KARARI.

T.C. YARGITAY
13.Ceza Dairesi

Esas: 2016/2788
Karar: 2016/5327
Karar Tarihi: 15.03.2016

MALA ZARAR VERME SUÇU – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN MÜŞTEKİYE AİT MOTOSİKLETİ ÇALDIĞI SIRADA MEYDANA GELEN HASARIN EYLEMİN MÜLKİYETE YÖNELİK OLDUĞUNDAN AYRICA MALA ZARAR VERME SUÇUNU OLUŞTURMAYACAĞI

ÖZET: Suça sürüklenen çocuğun müştekiye ait motosikleti çaldığı sırada meydana gelen hasarın, suça sürüklenen çocuğun eyleminin aracın mülkiyetine yönelik olması nedeniyle ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmayacağının göz ardı edilerek, beraati yerine hükümlülüğüne karar verilmiş ise de, hükmün temyiz kabiliyeti olmadığından istemin reddine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 119, 151, 168)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

I-Suça sürüklenen çocuk hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;

Suça sürüklenen çocuğun müştekiye ait motosikleti çaldığı sırada meydana gelen hasarın, suça sürüklenen çocuğun eyleminin aracın mülkiyetine yönelik olması nedeniyle ayrıca mala zarar verme suçunu oluşturmayacağının göz ardı edilerek, beraati yerine yazılı biçimde hükümlülüğüne karar verilmiş ise de; bu yönde kanun yararına bozma yoluna gidilebileceği mümkün görülmekle yapılan incelemede;

Mala zarar verme suçundan hükmolunan neticeten 1.000 TL adli para cezasına ilişkin hüküm miktar itibariyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’un 305/1. maddesi uyarınca kesin olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından suça sürüklenen çocuk … … müdafiinin temyiz isteminin aynı Yasanın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

II-Suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde;

Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını ihlal eden suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 119/1-c maddesinden artırım yapılmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre suça sürüklenen çocuk … … müdafiinin temyiz istemi yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak onanmasına,

III- Suça sürüklenen çocuk hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Müştekinin evinin eklentisi niteliğinde sayılan garajından çalınan suça konu motosikletinin temyize gelen suça sürüklenen çocuk ile hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer suça sürüklenen çocuk İ. A.’ın kullanımında iken 30.12.2010 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafından hasarlı vaziyette bulunduğu, müştekinin Cumhuriyet Savcılığı’na hitaben verdiği 20.05.2010 havale tarihli dilekçesinde masraflarının ödendiğini, aralarında anlaştığını belirttiği, ancak mahkemenin 06.04.2011 tarihli celsesinde, motosikletinde meydana gelen 382 TL tutarındaki zararın karşılanmadığını beyan ettiğinin anlaşılması karşısında, müştekiden zararının karşılanıp karşılanmadığının, karşılanmış ise hangi aşamada karşılandığının sorularak sonuca göre suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nın 168. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk … … müdafiinin temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak bozulmasına, 15.03.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran