MAHKEMECE SADECE BEDEL ARTIRILAN KISIM İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19428
post-template-default,single,single-post,postid-19428,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

MAHKEMECE SADECE BEDEL ARTIRILAN KISIM İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR

MAHKEMECE SADECE BEDEL ARTIRILAN KISIM İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİNE İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

17.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/5641
Karar: 2016/7179
Karar Tarihi: 13.06.2016

TAZMİNAT DAVASI – MAHKEMECE SADECE BEDEL ARTIRILAN KISIM İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Somut olayda dava dilekçesinde … TL maddi tazminata ilişkin olarak faiz talep edilmemiş, … tarihli bedel artırım dilekçesi ile bedel artırılan kısım olan … TL için dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edilmiş; mahkemece hükmedilen … TL’nin tamamı için dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmiştir. HMK maddesine aykırı olarak talepten fazlasına karar verilmesi doğru değildir. Bu halde; mahkemece sadece bedel artırılan … TL için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, aksi şekilde faiz talep edilmeyen ve dava edilen ilk tutar olan … TL’ nin de dahil olduğu … TL’nin tamamı için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru olmayıp bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün HMK.nun maddesi delaletiyle HUMK.nun maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 26)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, harca esas değeri 1.000 TL göstererek, müvekkiline ait araca davalıların maliki ve sürücüsü olduğu aracın asli kusurlu olarak çarpması sonucu araçta değer kaybı meydana geldiğini beyanla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla değer kaybının tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini 3.010,00 TL’ye yükselterek davanın kabulü ile ıslah edilen kısmın da dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile; 3.010,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda dava dilekçesinde 1.000 TL maddi tazminata ilişkin olarak faiz talep edilmemiş, 03.09.2013 tarihli bedel artırım dilekçesi ile bedel artırılan kısım olan 2.010 TL için dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edilmiş; mahkemece hükmedilen 3.010,00 TL’nin tamamı için dava tarihinden itibaren yasal faize hükmedilmiştir. 6100 Sayılı HMK 26. maddesine aykırı olarak talepten fazlasına karar verilmesi doğru değildir. Bu halde; mahkemece sadece bedel artırılan 2.010 TL için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde faiz talep edilmeyen ve dava edilen ilk tutar olan 1.000,00 TL’ nin de dahil olduğu 3.010,00 TL’nin tamamı için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru olmayıp bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK.nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 1. bendinin “Davanın kabulü ile; 3.010,00 TL maddi tazminatın 2.010 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,” şeklinde değiştirilmek suretiyle hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran