Maddi hasarlı trafik kazasından doğan alacak davası dilekçe örneği
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19422
post-template-default,single,single-post,postid-19422,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Maddi hasarlı trafik kazasından doğan alacak davası dilekçe örneği

Maddi hasarlı trafik kazasından doğan alacak davası dilekçe örneği

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : …./…./…. Tarihinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından doğan alacağımızın olay tarihi itibariyle işleyecek yasal faiziyle birlikte; davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hasara sebebiyet veren aracın üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için trafik kayıtlarına tedbir şerhi konulması talebimizin arzıdır.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Olay günü olan …./…./…. tarihinde ….. ili, ….ilçesi, ……………. Adresinde park halinde duran ……….. plakalı ve müvekkilimize ait olan araca; malikinin …. ….. olduğu, …. …. Sevk ve idaresindeki ……. plakalı aracın arkadan vurmasıyla meydana gelen trafik kazasında, müvekkilimize ait araç maddi hasara uğramıştır. (EK 1)

 

2-) Söz konusu trafik kazası sebebiyle müvekkilimizin aracında meydana gelen toplam ………….. TL’lik hasar, olay tarihinden sonra davaya konu aracın götürüldüğü servis raporu ve aracın …….. poliçe numarasıyla zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan …… Sigorta A.Ş.’nin …/…/…. Tarihli eksper raporundan da anlaşılmaktadır. (EK 2) , (EK 3)

 

3-)Ancak olay günü kazanın hemen sonrasında tutulan …./…./…. Tarihli Kaza tespit tutanağının ……/…../….. tarihinde sigorta şirketine ibraz edilmesine ve söz konusu hasar miktarının talep edilmesine rağmen, bugüne kadar tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

4-) Kaza günü itibariyle piyasadaki rayiç bedeli …… TL olan davaya konu aracın kaza sonrası değeri ……. TL’ye düşmüştür. Kaza tespit tutanağının ilgili sigorta şirketine ibraz edilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle, müvekkilimizin uğradığı değer kaybı ve sair hususların tazmini için eldeki davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 2918 S. K. m. 92, 99, Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 157,

158, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları m. A.1, B.4, 6100 S. K. m. 2, 6, 119, 266, 288, 6102 S. K. m. 1409, 1472.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Kaza tespit tutanağı, Araca ait fotoğraflar, Sigorta şirketi ekspertiz raporu, Servis faturası, Sigorta Poliçesi, Keşif, Tanık, Bilirkişi incelemesi.

 

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arzına ve izahına çalıştığımız sebeplerle; kazaya sebebiyet veren aracın üçüncü kişilere devir ve temlikini önlemek amacıyla, trafik kaydına tedbir şerhi konulmasına, müvekkilimizin aracında meydana gelen ……..TL’lik değer kaybının olay tarihi olan …/…/…. tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER         : 1. …/…/… tarihli kaza tespit tutanağı,

  1. …/…/… tarihli ekspertiz raporu,
  2. …/…/… tarihli servis raporu ve servis faturası,
  3. Sigorta Poliçesi
  4. Müvekkilimizin aracındaki hasara ait fotoğraflar,
  5. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

 

Davacı Vekili

Av.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Kaza tespit tutanağı,

3.) Araca ait fotoğraflar,

4.) Sigorta şirketi eksper raporu,

5.) Servis faturası,

6.) Oto kiralama sözleşme ve faturası.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran