Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararına İtiraz
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17856
post-template-default,single,single-post,postid-17856,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararına İtiraz

Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararına İtiraz

 

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir İstemlidir.

Davacı                       A. ………

Davalı                       : B. ………(Kooperatif Temsilcisi)

Konu                        Kooperatif Genel Kurulunun …….. günlü ……… sayılı ka­rarının iptali, dava sonuna kadar ortaklığımın devamı için ihtiyati tedbir verilmesi istemi.

Hukuki Deliller    1. Kooperatif ana sözleşmesi,Kooperatif Genel Kurulu kararı,Kooperatif muhasebe kayıtları,Bilirkişi incelemesi ve sair yasal her türlü delil.

Hukuki Neden      1163 sayılı Yasa Madde 16 Medeni Yasa, Türk Ticaret Yasası ve sair ilgili mevzuat.

Açıklamalar         :

  1. Davalı B ……… kooperatifinin …………… nolu ortağıyım.
  2. Söz konusu Kooperatif yönetim kurulu hiçbir neden yokken (aidatı ödemediğim gerekçesiyle) ………. günlü kararıyla ortaklıktan çıkarılmama karar vermiş ve karar tarafıma ……….. gününde tebliğ edilmiştir.
  3. Bu kararın kaldırılması için kooperatif genel kuruluna yaptığım itirazım ……… günlü ………… sayılı kararla reddolunmuştur.
  4. Bu kararı ………… gününde tebellüğ etmiş bulunmaktayım. Genel Kurul kararı yerinde olmadığından sayın Mahkemeye başvurma zorunluğu doğmuştur.

Talep ve Sonuç    Kooperatif genel kurulunun ……….. günlü ……….. sayılı kooperatif ortaklığından çıkarılma kararını onayan ……… günlü ……… sayılı kararının iptaline, işbu dava sonuna kadar ortaklığımın devamı için ihtiyati tedbir konulmasını masrafların davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ………./……/……..

Davacı A………….

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran