Konutta Veya Eklentilerde Yağma Suçu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17454
post-template-default,single,single-post,postid-17454,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Konutta Veya Eklentilerde Yağma Suçu

Konutta Veya Eklentilerde Yağma Suçu

T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            YARGITAY
6. Ceza Dairesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Esas No   :2011/21386
Karar No :2014/14108                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Karar Tarihi: 08.07.2014

KONUTTA VEYA EKLENTİLERİNDE YAĞMA SUÇU – EYLEMİN
ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN
KANITLARIN TAKDİRİNDE VE SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLEREK
HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanık V. …..’ın alacak miktarından fazla olarak katılan A. ….’dan hukuki bir alacağı
bulunmayan sanık S. …. ile birlikte katılana zorla senet imzalatma eyleminin 765 sayılı TCK?nun
maddesinde düzenlenen yağma; 5237 sayılı maddelerinde düzenlenen yağma suçu ile, aynı Yasanın
maddesinde düzenlenen özgürlüğü kısıtlama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde
ve suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
(765 S. K. m. 499) (5237 S. K. m. 109, 149)
Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç
tarihine göre dosya görüşüldü:
Karar: Oluşa, dosya içeriğine, mağdur ve tanık beyanları ile sanıkların kaçamaklı savunmalarına göre,
katılan A. ….’un sanık V. ….. 1 milyar TL borç para aldığı, karşılığında 2,5.milyar TL senet düzenlediği,
sanığın tefecilik yapması nedeni ile 1 milyara 7 ay vade yaparak 2,5 milyar TL borçlandığı, senedin
vadesi geldiğinde katılan’ın sanık V.’ye 1 milyar TL ödeme yaptığı, katılan tarafından yapılan
ödemenin senedin arkasına yazılmasını istendiğinde, yanlarında bulunan sanık S. ….’ün arkadaş
olmaları nedeni ile buna gerek olmadığını söyleyip talebini reddettikleri, bir hafta sonra katılan A.
kahvede otururken sanıkların konuşmak bahanesi ile yanlarına çağırdıkları, yolda yürümeye
başladıkları aniden sanık V.’nin evine zorla soktukları sanık S.’in evde kafasına tabanca dayayarak bir
adet 3,5 milyar TL ve bir adet de boş senedi zorla imzalatıp serbest bıraktıkları, katılan on gün sonra
sanık S. ile yolda karşılaştıklarında, para biriktirdiğini senet bedelini ödeyeceğini söylediğinde, adı
geçen sanığın diye söylediğini, senedin ciro edildiğini düşünen katılan A.’in savcılığa giderek
şikayetçi olduğu, bir hafta sonra da katılana zorla imzalatılan senedin üçüncü bir kişi tarafından takibe
konulduğunu öğrendiği, sanık V. …. aşamalardaki savunmalarında, olay tarihinden önce eşinden
ayrıldığını, evinin bir kısım eşyalarını satması nedeni ile parası olduğunu, katılan A.’e 17.5 milyar TL
borç para verip 20 milyarlık TL’lik senet aldığını üzerine atılı suçu kabul etmediğini sanık S. ise
aşamalarda atılı suçu kabul etmediği, tanık Cemal …. sanık V.’nin senet karşılığı katılan A.’e 1 milyar
lira verdiğini bildiğini, sanık S.’in kardeşi tanık S….. ise sanık V.’nin abisi S.’e 2,5 ve 5 milyarlık
senetleri verip tahsil etmesini istediğini bildiğini, tanık Kadri …. sanık V.’ye kalıp verdiğini karşılığında
suça konu 20 milyarlık senedi alıp icraya verdiğini ifade ettiği, sanık V.’nin evinde yapılan aramada,
katılanın ifadelerinde belirttiği silahın bulunduğu, silahın kuru sıkı tabanca olduğu, 17.03.2004 günlü
kolluk üst yazısında sanık V. …’ın maddi durumunun iyi olmadığı katılana 20 milyar borç
veremeyeceği ve katılandan zorla alınan senedin 20 milyar olarak doldurulmuş olabileceğinin tespit
edildiğinin anlaşılması karşısında;
Sanık V. …..’ın alacak miktarından fazla olarak katılan A. ….’dan hukuki bir alacağı
bulunmayan sanık S. …. ile birlikte katılana zorla senet imzalatma eyleminin 765 sayılı TCKnun 499/1.
maddesinde düzenlenen yağma; 5237 sayılı TCKnun 149/1-a-c-d maddelerinde düzenlenen yağma
suçu ile, aynı Yasanın 109/2-3-(a-b) maddesinde düzenlenen özgürlüğü kısıtlama suçunu oluşturduğu
gözetilmeden, kanıtların takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm
kurulması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar V. …. ve S. ….. savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan
yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı
Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUKnun 326/son maddesi uyarınca hükmolunan
cezanın süresi-tür ve miktarı bakımından sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 08.07.2014
tarihinde oy birliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran