Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17788
post-template-default,single,single-post,postid-17788,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları

Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiraya Verenden Kaynaklanan Tahliye Davaları

1.İhtiyaç Nedeniyle Tahliye TBK 350/1 md

Kiraya veren; Kiralananı kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut yada iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesinin sonunda bir ay içerisinde dava açabileceği “hükmüne yer verilmiştir.

2. Kiralananın yeniden inşası  (TBK 350/2)veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkansız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir

TBK da kiraya veren kendisi eşi,Alt soyu, üst soyu,veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut yada iş yeri ihtiyacından dolayı dava açabilir. Kanunda belirtilen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler TMK 364 maddesine göre belirlenecektir

3.Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası 351/1 md

Kiralananı sonradan edinen kişi onu kendisi,eşi,alt soyu,üst soyu, veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla,kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla  sona erdirebilir.

Kiraya veren Kiralananı kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut yada iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,kira sözleşmesinin sonunda bir ay içerisinde dava açabilir.

Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Tahliye Davaları

1.Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davaları TBK 352 md

Kiracı,kiralananı teslim edilmesinden sonra,kiraya verene karşı kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde kikiraya veren,kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya baş vurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

  • Dava tahliye taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesine açılması veya bu süre içinde Taahhüde dayalı icra takibi yapılması gerekir.
  • Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur.
  • İcra takibi yapılmış ise yapılan takip süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonrada dava açılabilir.

2.İki Haklı İhtar Nedeniyle

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde;

Bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda  bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren,kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

  • Dava açma hakkı Kiraya verene aittir.
  • Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava açma         hakkı yoktur.
  • Yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilen taahhüde dayalı olarak dava açma hakkı vardır

3.Kiracının Veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe Veya Belde  Belediye Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması TBK 352/3

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe ve belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren,kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa,sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran