Kocanın Beden Temizliğine Dikkat Etmemesi ve Boşanma - Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17118
post-template-default,single,single-post,postid-17118,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kocanın Beden Temizliğine Dikkat Etmemesi ve Boşanma – Yargıtay Kararı

Kocanın Beden Temizliğine Dikkat Etmemesi ve Boşanma – Yargıtay Kararı

T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                  YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/5303
Karar No:2012/24965
Karar Tarihi: 17.10.2012

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :İzmir 11. Aile Mahkemesi
TARİHİ         :23.12.2011
NUMARASI :Esas no:2010/822 Karar no:2011/1189
Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm; davacı-davalı (kadın) tarafından;
kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat, tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası, yargılama giderleri
ve vekalet ücreti yönünden; davalı-davacı (koca) tarafından ise kendi boşanma davası hakkında
verilen hüküm, kusur belirlemesi, kendi tazminat isteği, kadın lehine hükmedilen tedbir nafakası
yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde
bir yanlışlık bulunmamasına göre davalı-davacı (koca)’nın temyiz itirazları yerinde görülmediği gibi,
boşanmaya sebep olan olaylar davacı-davalı (kadın)’ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde
olmadığından kadının manevi tazminat isteğinin reddedilmesinin bu sebeple sonucu bakımından
doğru olmasına, düzenli ve sürekli gelirinin bulunduğu gözetilerek lehine yoksulluk nafakası takdir
edilmediğinin anlaşılmasına göre davacı-davalı (kadın)’ın bu yönlerle, tedbir ve iştirak nafakasının
miktarlarına ilişkin temyiz itirazları ile aşağıdaki bentlerin dışında kalan sair yönlere ilişkin temyiz
itirazları yersiz bulunmuştur.
2-Davacı-davalı (kadın)’ın diğer yönlere ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
a) Mahkemece, davacı-davalı (kadın), davalı-davacı kocayla aynı oranda kusurlu kabul edilmiş ve
buna bağlı olarak maddi tazminat talebi reddedilmiştir. Oysa yapılan soruşturma ve toplanan
delillerden, davalı-davacı (koca)’nın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, ayrı bütçe
oluşturduğu, cimrilik ölçüsünde tutumlu olduğu, beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğu
anlaşılmaktadır. Kocanın gerçekleşen ve süreklilik gösteren bu tutum ve davranışları sonucu evlilik
birliği temelinden sarsılmış olup, kadına atfedilebilecek bir kusur bulunmamaktadır. Hal böyleyken
kadının, diğer tarafla aynı oranda kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak maddi tazminat (TMK.
md. 174/1) talebinin reddedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
b)Davalı-davacı (koca) tarafından açılıp birleştirilen boşanma davası, haklı görülmeyerek
reddedildiğine göre, davada kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı (kadın) yararına, bu davanın
reddi nedeniyle vekalet ücreti takdir edilmemiş olması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen sebeplerle
BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarıda l. bentte
gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar
verildi.17.10.2012

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran