Kıymetli Evrak İptali Usulü Nedir.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18362
post-template-default,single,single-post,postid-18362,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kıymetli Evrak İptali Usulü Nedir.

Kıymetli Evrak İptali Usulü Nedir.

Kıymetli Evrakın İptali Usulü

  1. Ödemeden Men Kararı

Ödemeden men kararı; Emre yazılı senetlerde, ödeme yeri yahut hamilin yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir ancak senet hamiline veya nama yazılı bir senet ise bu karar borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinden alınır.

2) İade Davası

Kıymetli Evrak sahibinin elinden rızası dışında çıkmış ve senedin kimde olduğu biliniyor ise TTK 763. Maddeye göre, yetkili ve görevli mahkemede iade davası açılmalıdır. Kıymetli evrakın sahibi süresi içinde iade davası açmazsa, mahkeme kıymetli evrakı kendisine sunan kişiye geri verir ve ödeme yasağını kaldırır.

3) İptal Davası

“E) İptal kararı

 I – Şartları

MADDE 651-

(1) Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahkeme tarafından iptaline karar verilebilir.

(2) Kıymetli evrakın zayi olduğu veya zıyaın ortaya çıktığı anda senet üzerinde hak sahibi olan kişi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir.

II – Hükümleri

MADDE 652-

(1) İptal kararı üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da ileri sürebilir veya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir.

(2) Bunun dışında iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli evrakın çeşitli türlerine ilişkin özel hükümler uygulanır.”

 İptal davasının şartları;

-Senet zayi olmuş olmalı

Senet, çalınma, yanma, yırtılma ve benzeri hallerden dolayı zayi olmalıdır.

-Senet hamilin rızası dışında elden çıkmış ve kimde olduğu bilinmiyor olmalı

Eğer senedin kimde olduğu biliniyor ise istirdat davası ile geri alınabilir.

-Senet üstündeki hak devam ediyor olmalı

Senet üzerinde ayni hakka sahip olmak  gerekmektedir.

-Senedin iptali mümkün olmalı

TTK da iptali mümkün olan senetlerden olmalıdır.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran