KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA AYKIRI EYLEMLERİN YAPTIRIMLARI NELERDİR?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18405
post-template-default,single,single-post,postid-18405,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA AYKIRI EYLEMLERİN YAPTIRIMLARI NELERDİR?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA AYKIRI EYLEMLERİN YAPTIRIMLARI NELERDİR?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA AYKIRI EYLEMLERİN YAPTIRIMLARI:

Suçlar:
Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. madde hükümleri uygulanır. Kanunun 7. maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138. maddesine göre cezalandırılır.

Kabahatler:
Kanunun “kabahatler” başlıklı 18. Maddesine göre;

  1. a) 10.maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünüyerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
    b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğineilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
    c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
    ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran