Kiracının Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17161
post-template-default,single,single-post,postid-17161,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kiracının Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe

Kiracının Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI        :

VEKİLLERİ                                :

ADRES                                         :

DAVALI                                         :

TC KİMLİK NUMARASI       :

ADRES                                        :

KONU                                           : Kiracının temerrüde düşmesi nedeniyle tahliye talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                       : 1- Davalı kiracı, müvekkile ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2- Davalı ile müvekkil arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın … ile … günleri arasında ……….. Bankası ……. Şubesinde bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının … yılı …. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı , geciken kira bedelinin ödenmesi konusunda …. Noterliği aracılığıyla …/…/… tarihinde davalıya ihtarname gönderilmiş, kira bedelini ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemediği takdirde Borçlar Kanunu’nu  gereğince temerrüde düşmüş sayılacağını ve hakkında tahliye davası açılacağını ihtaren bildirilmiştir. Buna rağmen söz konusu kira bedeli davalı tarafından ödenmemiştir.

3- Bu itibarla, kiracının … TL kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, … Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu kiralananın tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan … TL’nin tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran