Kiracının İki Haklı İhtar İle Temerrütü Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17166
post-template-default,single,single-post,postid-17166,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kiracının İki Haklı İhtar İle Temerrütü Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe

Kiracının İki Haklı İhtar İle Temerrütü Nedeniyle Tahliye Talepli Dilekçe

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI(TC)                             :

VEKİLLERİ                             :

ADRES                                      :

DAVALI(TC)                            :

ADRES                                      :

KONU                                         : Kiracının iki haklı ihtar ile temerrüdü nedeniyle tahliye talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                    : 1- Davalı kiracı, müvekkile ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL kira ödemektedir.

2- Başlangıçta kiralarını düzenli ödeyen davalı, bir süre sonra kiraları zamanında ödememeye başlamıştır. Davalının … yılı …. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen tarihlerde ödememesi üzerine , …. Noterliğinin …/…/… tarih ve …… yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıya, müvekkilimiz kira bedelini ödemesini ihtaren bildirmiştir.

3- Söz konusu ayın kirasını ihtarnameye rağmen ödemeyen davalı, bir sonraki ayın kirasını da ödememiştir. Bunun üzerine , ikinci olarak, …. Noterliğinin …/…/… tarih ve …… yevmiye numaralı ihtarnamesi ile davalıya müvekkilimiz, her iki ayın kira bedelini ödemesini, aksi takdirde tahliye için dava açacağını ihtaren bildirmiştir. Buna rağmen kiracı, geciken kiraları ödememiş ve taşınmazı tahliye etmemiştir.

HUKUKİ NEDENLER        : Borçlar Kanunuve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …. Noterliğinin …/…/… tarih ve …… yevmiye numaralı ihtarnamesi (birinci ihtarname), …. Noterliğinin …/…/… tarih ve …… yevmiye numaralı ihtarnamesi (ikinci ihtarname), tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bir kira dönemi içinde kira bedellerini ödememesi nedeni ile kendisine iki haklı ihtar gönderilmiş olan davalı kiracının kiralanandan tahliyesine, ödenmemiş kira bedeli olan … TL’nin müvekkilimiz adına tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla ve bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran