Kira Tespit Davası
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17869
post-template-default,single,single-post,postid-17869,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira Tespit Davası

Kira Tespit Davası

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                    :

DAVALI                                    :

ADRESİ                                    :

KONU                                        : Aylık … TL olan kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                    :    1- Davalı, bana ait olan ve …. adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.  Şu an halen kira bedeli olarak  aylık … TL kira ödemektedir.

2- Tarafımdan davalı yana kanuni süresi içinde …. Noterliği aracılığıyla …/…/… düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve kira bedelinin yeni dönem için aylık … TL’den … TL’ye çıkarılmış olduğu ihtar edilerek bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebliğ almasına rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.

3- Bu günkü ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da söz konusu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.

4- İş bu nedenlerle, davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : Borçlar Kanunu, Hukuk  Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, …. Noterliği aracılığıyla çekilen …/…/… tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, … TL olan aylık kira bedelinin yeni dönem için … TL’ye çıkarılarak bu şekilde tespitine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran