Kira-Tahliye Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18335
post-template-default,single,single-post,postid-18335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira-Tahliye Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Kira-Tahliye Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

TAHLİYE DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Bir mahkemede dava açarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de hangi mahkemenin görevli olduğudur. Mahkemelerin görevleri ise yasalar ile belirlenir.

Görev ise kamu düzenine ilişkindir. Dolayısıyla yargılamanın her aşamasında göz önünde bulundurulur.

Tahliye davalarında görevli mahkeme HMK 4/1-a (HUMK 8/II-1) maddesinde belirtilmiştir.

Kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İİK göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir.(Bu anlamda kiralananın taşınır veya taşınmaz olması önemli değildir)

YETKİ HMK 5 (HUMK 9.) Md

Bir mahkemede dava açarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise hangi mahkemenin yetkili olduğudur.

Yetki : Bir davanın hangi yer  mahkemesinde bakılacağını ifade etmektedir.

Genel yetki kuralını belirleyen HMK  6 (HUMK 9) Md. göre Genel yetkili mahkeme davalı gerçek ve tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Maddede belirtilen yerleşim yeri kavramı ise 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk medeni kanunu hükümlerine göre belirlenir.

  • Tahliye davalarında yetkili mahkeme uyuşmazlık taşınmazın aynına ilişkin bulunmadığından HMK 6 ve 7 (HUMK 9)ve HMK 10 (HUMK 10) maddesindeki kurallara göre belirlenmektedir.
  • HMK 10 maddesine göre sözleşmeden doğan davalarda yetki  sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde açılabilir.
  • Buna göre yetkili mahkeme davalının Yerleşim yeri mahkemesi yada sözleşmenin icra olunacağı yer aynı zamanda taşınmaz malın bulunduğu yer olduğundan çoğunlukla tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde bakılır.

HMK 17 maddesi ise “Yetki sözleşmesinin tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılabilir”  hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre şahsi kişiler kendi aralarında yaptıkları kira sözleşmesi için yetki sözleşmesi düzenleyemeyeceklerdir.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran