Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Tahliye
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18786
post-template-default,single,single-post,postid-18786,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Tahliye

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Tahliye

Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle
Tahliye Davası : Sürenin Geçmesi ile açılabilir. Taraflar arasında açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmiş ise kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
Taraflar bu durumda açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse o zaman kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.
• Kiraya veren sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir (1) ay içinde isterse süre bitimi nedeniyle icraya baş vurarak kiracının tahliyesini isteyebilir . İsterse aynı sürede Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak tahliye isteyebilir.
• Kiraya veren kira süresi içerisinde yada dava açma süresi içinde kira sözleşmesini yenilemeyeceğine dair bir ihtar tebliğ ettirirse kira sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi süresiz hale de gelmez. O zaman kiralayan her zaman dava açabilir.

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi Nedeniyle Açılan Tahliye Davaları

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri ,daha uzun bir fesih bildirimi süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça,yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyularak sözleşme feshedilebilir.
Fesih dönemlerinin hesabında,kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınmaktadır. Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.
• Feshi ihbar her iki taraftan biri tarafından yapılabilir.Kiraya verende kiracıda feshi ihbar sürelerine uyarak akdi feshedebilir.
• Feshi ihbar nedeniyle açılacak davalarda bir neden gösterilmesi gerekmez. Ayrıca karşı tarafın rızasına da bağlı olmamaktadır.
• Feshi ihbar sürelerine uyularak dava açılmış ise başka hiç bir neden aranmaksızın açılan dava kabul edilir.

Taşınmaz Ve Taşınır Yapı Kiralarında
Feshi İhbar Nedeniyle Tahliye
Taraflardan her biri,bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için,üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.

Olağan Üstü Fesih Nedeniyle Tahliye :
Önemli Sebepler Nedeniyle Tahliye
Taraflardan her biri kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı olduğu durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.
Hakim durum ve koşulları göz önünde bulundurarak, olağan üstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran