Kira Sözleşmesi Örnek
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16833
post-template-default,single,single-post,postid-16833,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira Sözleşmesi Örnek

Kira Sözleşmesi Örnek

Dairesi 
Mahallesi 
Sokağı ve Numarası 
Kiralanan Şeyin Cinsi 
Kiraya Verenin Adı Soyadı/Ünvanı 
Kiraya Verenin T.C Kimlik No.su Vergi No.su 
Kiraya Verenin İkametgah Adresi 
Kiracının Adı Soyadı/Ünvanı 
Kiracının T.C Kimlik No.su Vergi No.su 
Kiracının İkametgah Adresi 
Kiracının İşyeri Adresi 
Bir Aylık Kira Karşılığı  
Bir Yıllık Kira Karşılığı  
Kiranın Ne ŞekildeÖdeneceği 
Kira Müddeti 
Kiranın Başlangıç Tarihi 
Kiralanan ŞeyinŞimdiki Durumu 
Kiralanan Şeyin Ne İçinKullanılacağı 
Kiralanan Şeyİle Beraber Teslim Olunan Demirbaş Eşyanın Beyanı
 
 
 

KİRA SÖZLEŞMESİ

Gelir Vergisi Kanununa göre: Tüccar, Serbest Meslek Erbabı ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden Kanunca belirtilen oranlarda stopaj tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklartır.

HUSUSİ ŞARTLAR

 • 1-)  Kiracı kat mülkiyeti kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.
 • 2-)  Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemezler.
 • 3-)  Kiracı kiralanan geyrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz.
 • 4-)  Kiracı kira bedelini en geç ait olduğu ayın ilk …………………………. gününde ve her ay peşin olarak 
ödemeyi taahhüt eder.
 • 5-)  Kiracı kontrat bitiminde kira bedelini ………………………………………………………………………………… göre 
%………… oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 • 6-)  Elektrik, Su, Doğalgaz, Kalorifer, Apartmana ait giderler ile Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.
 • 7-)  Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.
 • 😎  Kiracı kiralananı boşaltmakistediği taktirde en az bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak
şekilde bildirmeyi taahhüt eder.
 • 9-)  Kiracı peşinat olarak …………………………………………………………………………….. mal sahibine vermiş
 • 10-)  Kiracı depozit olarak …………………………………………………………………………….. mal sahibine vermiş
 • 11-)  Kiracı mal sahibine vermişolduğupeşinat ve depozitten faiz veya herhangi bir fazlalık 
talep edemez.
 • 12-)  Kiracı mal sahibine vermişolduğupeşinat ve depoziti yapacağı tamirata mahsup edemez.
 • 13-)  Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermişolduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile 
ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları mal sahibi tarafından depoziteden mahsup edilir. Eğer verilen depozite yeterli olmaz ise kalan miktarı kiracı kontrat başlangıç tarihi itibariyle kabul ve ödemeyi taahhüt eder.
 • 14-)  Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.
 • 15-)  Kontrat tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.
 • 16-)  Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek stopaj vergisi kiracıya aittir.
 • 17-)  Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay arka arkaya ödenmemesi halinde, ödenmeyen 
aydan itibaren kontrat süresi sonuna kadar olan kira bedelirimuacceliyetkesbeder ve 
bu hal kiracı tarafından gayrimenkulün tahliyesi sebebi olarak peşinen kabul edeilir.
 • 18-)  Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve 
belirlenen süre için kefaletin mevcutiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.
 • 19-)  İş bu kontrat ……………………. yıllıktır. Kontratın sone ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı 
olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.
 • 20-)  Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. 
Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirmedigi taktirde kontratta yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır. 
İş bu kontrat ………….. maddeden ibaret olup …………… nüsha düzenlenip, muhatapların her birine verilmiş İhtilaf halinde ……………………………….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıdaki imzaları bulunan Mal sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza süretiyle kabul edilmiştir. 
KEFİL KİRACI KİRAYA VEREN

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran