Kira Bedelinin Belirlenmesi 
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17784
post-template-default,single,single-post,postid-17784,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira Bedelinin Belirlenmesi 

Kira Bedelinin Belirlenmesi 

Kira Bedelinin Belirlenmesi 

  • Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları,bir önceki kira yılında  üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek     koşulu ile geçerlidir. Bu kural bir yıldan daha uzun       süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
  • Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa,kira  bedeli bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hakim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp  yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli    veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda,yeni kira   yılında uygulanacak kira bedeli hakim tarafından üretici   fiyat endeksindeki artış oranı kiralananın durumu ve    emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete      uygun biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda       yer alan ilkelere göre değiştirilebilir

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmış ise  beş yıl geçmedikçe kira bedelinde          değişiklik yapılamaz. Beş yıl geçtikten sonra kira          bedelinin belirlenmesinde yabancı paranın değerindeki       değişiklikler de göz önünde bulundurulur.

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak; bu dava, dava dilekçesinin yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte  kiracıya tebliğ edilmiş yada kiraya veren tarafından bu süre içinde  kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira  dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde mahkemece belirlenecek kira bedeli bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa,yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı

Kiracıya, kira bedeli ile yan giderler dışında başkaca bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Yani izah olunduğu üzere kiracılar açısından sıkıntı teşkil eden “muacceliyet” ve cezai şartlar” geçersiz kabul edilmektedir.

Buna göre kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin yapılan anlaşmalar hükümsüzdür.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran