Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17159
post-template-default,single,single-post,postid-17159,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Kimlik Bilgilerinin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN        : 

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

MADDİ İLGİLİ                    :

KONU                                    :6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz ile karşı taraf …./…/… tarihinde evlenmiştir. (EK -1) Evlilik birliğinin kurulduğu tarihten itibaren, karşı taraf müvekkilimize kötü muamelede bulunmuş, fiziksel ve ruhsal şiddet uygulamıştır. Müvekkilimiz karşı taraf ile kaçarak evlenmiş olup, evlilik kurumuna olan saygısından ve evlilik birliğini devam ettirmek için, müşterek çocuklarına rağmen boşanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir. Ancak karşı tarafın bitmeyen şiddeti müvekkilimizin ……… Sığınma evine yerleşmesine sebep olmuştur.

2-) Müvekkilimizin sığınma evine yerleşmesinden kısa süre sonra, karşı taraf …. suçundan hüküm giyerek …/…/… tarihinde cezaevine girmiş olup, …/…/… tarihinde ise tahliye olacaktır. Müvekkilimizin tahliye işleminden sonra can güvenliği bulunmamaktadır. Zira karşı taraf cezaevine girdikten sonra da aracılar yoluyla müvekkilimizin izini sürmüş, kendisine ulaşmaya çalışmıştır.

3-) 6284 Sayılı Kanunun 4.maddesinde “Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilebileceği” düzenlenmiş olup, iş bu düzenleme gereği müvekkilimizin de açık rızası bulunduğunu belirterek, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ve tüm resmi kurumlara yapılan bu değişikliğin bildirilmesini   istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 6284 S. K. m. 4. 5726 S. K. m. 5. 

HUKUKİ DELİLLER          :

1-)Nüfus Kayıt Örneği

2-)… Hastanesi Başhekimliği’nce düzenlenmiş …/…/… tarihli ve … sayılı darp raporu

3-) Sığınma evine dair kayıtlar

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimizin de açık rızası bulunduğunu belirterek, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ve tüm resmi kurumlara yapılan bu değişikliğin bildirilmesini  müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER:

1-)Nüfus Kayıt Örneği

2-)… Hastanesi Başhekimliği’nce düzenlenmiş …/…/… tarihli ve … sayılı darp raporu

3-) Sığınma evine dair kayıtlar

4-)Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran