Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Talepli Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17153
post-template-default,single,single-post,postid-17153,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Talepli Dava Dilekçesi

Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Talepli Dava Dilekçesi

… TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                            :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                               :

VEKİLİ                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                            :

ADRES                                              :

KONU                                                : Kayıp kaçak bedeli adı altında haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedellerin iadesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                             :

1-Müvekkilimize her ay ikametgâhının bulunduğu adresinde kullandığı elektrik tüketim miktarına göre davalı firma tarafından fatura tahakkuk edilmektedir. Müvekkilimiz her ay düzenli ödediği faturalarda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit etmiştir. (EK – 1)

2-Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi davalı elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı müvekkilimize bir bedel yansıtılmıştır. Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarak da farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta, müvekkilimizin şahsına da bu sebebe binaen kusur izafe edilmektedir.  Elektrik tedarikçisi olan davalı firma bu bedelin “EPDK” nın kararı ile faturalara yansıtıldığını belirtmiştir. Bahse konu bu hususta tarafımızca da ….. Hakem Heyeti’ne de ….başvuru numarası ile başvurulmuş olup, hakem heyetince ….nolu karar ile bu bedelin iadesi yönünde bir karar verilmiştir. (EK – 2)

3-Aslında 4628 Sayılı Kanunun 4. Ve 11. Maddesi ile,  Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 10.maddesinde konuyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış olup, ilgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu bağlamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-Mevcut kanuni hükümler mucibince; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketicinin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

6-Yukarıda izah edilen hususlar çerçevesinde, haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin iadesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6502 S. K. m. 73 , 4628 S. K. m. 4, 11 , Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği m. 10

HUKUKİ DELİLLER                      :

1-) Faturalar  

2-) Hakem heyetine başvuru neticesinde verilen iade kararı

3-) Bilirkişi İncelemesi

 SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle haksız ve hukuksuz olarak alınmış bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin iadesine karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                              :                     

1-) Faturalar  

2-) Hakem heyetine başvuru neticesinde verilen iade kararı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

 Av.

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran