Katkı Payı Alacağının Ödenmesi İstemi Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17151
post-template-default,single,single-post,postid-17151,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Katkı Payı Alacağının Ödenmesi İstemi Dava Dilekçesi

Katkı Payı Alacağının Ödenmesi İstemi Dava Dilekçesi

   … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                   : Katkı Payı Alacağının Ödenmesi İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde davalı … … ile evlenmiştir. İlk başlarda mutlu giden evlilikleri şiddeti giderek artan kavgaların dayanılmaz hale gelmesi nedeni ile dayanılmaz hale gelmiştir. Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinde açmış olduğu dava ile boşanma talebinde bulunmuş ve … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile müvekkilimiz ve davalının boşanmasına kara verilmiştir.(EK 1)Verilen bu karar, …/ …/ … tarihinde temyiz edilmeden kesinleşmiştir.(EK 2)

2-) Müvekkilimiz, … Üniversitesi mezunu olup … yıldır öğretmenlik yapmaktadır. Müvekkilimiz, evlilik birliğinin …/ …/ … tarihinde kurulmasından sonra da mesleğini yapmaya devam etmiş ve aylık ortalama … TL. gelir elde etmiştir. Müvekkilimiz, davalı ile evli kaldığı dönemde edinilen ve boşanma neticesinde davalı tarafta kalan; … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölümün alınmasına katkıda bulunmuştur.(EK 3)

3-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Değer Artış Payı” başlıklı 227. maddesinde;

 “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.”düzenlemesi yer almaktadır.

4-) Mevzuatta yer alan düzenleme gereğince, … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölümün edinilmesinde müvekkilimizin yaptığı katkının davalıdan talep edilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 4721 S. K. m. 227, 228, 229, 230, 239, 240, 241 , 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER            : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Tapu Kayıtları, yerel mahkeme kararının kesinleşme şerhi, bilirkişi, Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, …/ …/ … tarihinde başlayan ve …/ …/ … tarihinde boşanma kararı ile sona eren evlilik birliği içerisinde edinilen ve boşanma neticesinde davalıda kalan … ada … parselde bulunan … numaralı bağımsız bölüme müvekkilimizin yaptığı katkının karşılığı olarak … TL’nin davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                     : 1. ….Aile Mahkemesi’nin …./…. E. …/…. K.sayılı ilamı

2.Yerel Mahkeme ilamının kesinleşme şerhi

3.Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı

4.Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları   gösterir tanık listesi

5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili     

                  Av.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran