Kat Maliklerinin Aidat ve Ortak Giderlerine İlişkin Alacak Davası Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18104
post-template-default,single,single-post,postid-18104,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kat Maliklerinin Aidat ve Ortak Giderlerine İlişkin Alacak Davası Dilekçesi

Kat Maliklerinin Aidat ve Ortak Giderlerine İlişkin Alacak Davası Dilekçesi

                                               … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Aidat ve ortak gider borçları ile gecikme tazminatının ödenmesi talebimize havidir.

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

                                                                             AÇIKLAMALAR               

 

1) … Caddesi … Sokak … Apartmanı kat malikleri kurulu …/…/ … tarihinde toplanmış ve bu toplantıda müvekkilimiz yönetici olarak seçilmiş olup …. süredir görevini ifa etmektedir. (EK- 1) Davalı ise …/ …/ … tarihinden itibaren  iş bu taşınmaz … dairede kat maliki olarak oturmaktadır. (EK- 2)

 

2) Ana taşınmazın kapıcı giderleri bulunmakta olup tüm bu giderler için her kat maliki aylık …. – TL aidat ödemesi gerekmektedir. (EK – 3) Ayrıca geçtiğimiz kış hasar gören çatı izolasyonu ve yağmur oluklarının onarım giderleri için …. – TL ortak gider masrafı yapılmış bulunmaktadır. (EK – 4)

 

3) Ana taşınmazın yönetim planının 42. maddesinde kat maliklerinin ortak giderlere katılma pay oranları açıkça belirlenmiş olup maddenin birinci fıkrasında ortak giderlerin ana taşınmazdaki sekiz normal kat ile iki çatı katı maliki arasında eşit olarak paylaştırılacağı şeklinde düzenlemiş bulunmaktadır. (EK – 5)

 

4) Davalının da katılmış bulunduğu …/…/… tarihli kat malikleri toplantısında kat malikleri kurulu kararı ile de kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri için toplam …- TL bedel ödenmesi gerektiği ile çatının bakım ve onarımı için de … – TL  harcama yapılması gerektiği hususu üzerinde davalı dışındaki tüm kat malikleri anlaşmış bulunmaktadır. (EK – 6)

 

5) Davalı kat maliki olduğu süre boyunca , …… yılı döneminden kalan … ve … ayları aidat bedeli olarak …… TL ve …. yılına ait, ……, …… ve ……. ayları olmak üzere toplam …… TL ödenmediği gibi çatının ortak gideri için yapılan …… – TL masraftan ödemesi gereken …. – TL masrafa da katılmış değildir. Ayrıca bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK – 7) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecek yine yapılacak bilirkişi ve keşif incelemeleri de hususun aydınlatılmasına hizmet edecektir.

 

6) Davalı tarafa ….. Noterliği …/…/… tarihli  … sayılı ihtarnamesi (EK – 8) ile de borcunu ödemesi gerektiği hususu ihtar edildiği halde bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 

7) Aidat ve ortak gider masrafı için … – TL bedelin ve …/…/… tarihli kat malikleri kurulu toplantısından itibaren başlamak üzere ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu …. – TL gecikme tazminatının ve toplamda …. – TL bedelin davalı taraftan tahsil etmek amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 634 S. K. m. 20, 22, Ek. m. 1; 6100 S. K. m. 4, 12

 

HUKUKİ DELİLLER        : …/…/… tarihli toplantı tutanağı, tapu kaydı örneği, …/…/… , …/…/… ve …/…/… tarihli kapıcı maaş bordroları, …/…/…  tarihli 5 adet ve …/…/… tarihli 4 adet fatura,  …/…/… tarihli ana taşınmazın yönetim planı örneği, …/…/… tarihli toplantı tutanağı, ….. Noterliği …/…/… tarihli  … sayılı ihtarnamesi

 

                                                                      SONUÇ VE İSTEM           

Aidat ve ortak gider masrafı için … – TL bedelin ve …/…/… tarihli kat malikleri kurulu toplantısından itibaren başlamak üzere ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu …. – TL gecikme tazminatının ve toplamda …. – TL bedelin ödenmesine, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …/…/…

 

EKLER         :

      1. …/…/… tarihli toplantı tutanağı

  1. Tapu kaydı örneği
  2. …/…/… , …/…/… ve …/…/… tarihli kapıcı maaş bordroları
  3. …/…/… tarihli 5 adet ve …/…/… tarihli 4 adet fatura
  4. …/…/… tarihli ana taşınmazın yönetim planı örneği
  5. …/…/… tarihli toplantı tutanağı
  6. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
  7. ….. Noterliği …/…/… tarihli … sayılı ihtarnamesi
  8. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                    Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran