KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MAKTULÜN HAKARET ETMESİ VE KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞME VAR İSE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMALI MIDIR ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16445
post-template-default,single,single-post,postid-16445,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MAKTULÜN HAKARET ETMESİ VE KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞME VAR İSE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMALI MIDIR ?

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MAKTULÜN HAKARET ETMESİ VE KARŞILIKLI KÜFÜRLEŞME VAR İSE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMALI MIDIR ?

YARGITAY KARARI LİNKTEDİR      yuksekMahkemeDetay

T.C. YARGITAY

1.Ceza Dairesi
Esas: 2016/424
Karar: 2017/684
Karar Tarihi: 7.03.2017

ÖZET: Sanığın maktulü kasten öldürme suçunu maktulün hakaret etmesi ve karşılıklı küfürleşmeden kaynaklanan haksız tahrikin etkisiyle işlediğinin kabulüyle cezasından haksız tahrik hükümleri uyarınca asgari oranda indirim yapılması yerine yanılgılı değerlendirme sonucu haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

(5237 S. K. m. 29, 53, 62, 81) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ın maktul …’i kasten öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebebin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin eksik incelemeye, TCK 62. maddesinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak,

Oluşa ve kabule göre; maktulün sanığı evine alkol almak için davet ettiği, sanığı patates soğan alması için markete gönderdiği, sanığın file olarak alması nedeni ile aralarında tartışma çıktığı ve çıkan tartışmada birbirlerine küfür ettikleri, tanık … tarafından da bu hususun doğrulandığı anlaşılmakla,

 Sanık …’ın maktul …’i kasten öldürme suçunu maktulün hakaret etmesi ve karşılıklı küfürleşmeden kaynaklanan haksız tahrikin etkisiyle işlediğinin kabulüyle cezasından TCK’nun 29. maddesi uyarınca asgari oranda indirim yapılması yerine yanılgılı değerlendirme sonucu bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmesi,

 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, hükmolunan cezaların miktarı ve temyiz incelemesi dışında tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak sanık …’ın tahliye talebinin REDDİNE, 07.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran