KARARIN DAYANDIĞI DELİLLER VE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI - TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19118
post-template-default,single,single-post,postid-19118,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

KARARIN DAYANDIĞI DELİLLER VE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR

KARARIN DAYANDIĞI DELİLLER VE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY
16.Hukuk Dairesi

Esas: 2015/5675
Karar: 2015/13516
Karar Tarihi: 17.11.2015

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – KARARIN DAYANDIĞI DELİLLER VE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Tapu iptali ve tescili konu alan davada dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(1136 S. K. m. 164)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz eden N.. C.. vs. vekili Avukat A..O.. ve C.. Ç.. ile aleyhine temyiz istenilen Hazine vekili Avukat M..ile Ş.. C.. vs. vekili Avukat G..C.. D.. geldiler. Gelenlerin yüzlerine karşı duruşmaya başlandı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. gereği görüşüldü:

Yargıtay bozma ilamında özetle; “ortak miras bırakan M.. ile davacıların yakın miras bırakanı Ö.. C..’a ait ve son mirasçıları gösterir mirasçılık belgesinin alınması, tüm mirasçıların yöntemine uygun olarak davaya katılımlarının sağlanması veya terekeye temsilci atanması, taraf tanıklarının taşınmaz başında dinlenilerek taşınmazın öncesinin ne ve kime ait olduğu, kimler tarafından ne şekilde kullanıldığı, uyuşmazlık konusu olan bu yerin halen kimler tarafından zilyet ve tasarruf edildiği, üstün kullanma hakkının kimde bulunduğunun belirlenmesi, varsa beyanlar arasındaki çelişkinin giderilmesi, Kadastro Mahkemesinde dava konusu yapılan ve aynı kök miras bırakandan kaldığı ileri sürülen 417, 467, 495 ve 498 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin kadastro tutanağı ve son tapu kayıtlarının getirtilerek uyuşmazlığın çözümünde göz önünde bulundurulması, davalıların dayanağı 01.09.1960 ve 11.09.1967 tarihli satış senetlerinin geçerliliği üzerinde durulması ve gereği gibi araziye uygulanarak kapsadığı alan ve sınırlarının denetime elverişli şekilde teknik bilirkişiye işaretletilmesi, davalıların dava konusu taşınmazlar hakkındaki Kadastro Mahkemesinde görülen davaya verdikleri cevabın kendileri için bağlayıcı nitelikte olup olmadığının tartışılması” gereğine değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile ortak muris M.. C.. tereke temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına, Yargıtay duruşması için belirlenen 1.100,00 TL vekalet ücretinin temyiz eden davacılardan alınarak, duruşmada kendisini vekil ile temsil ettiren aleyhine temyiz olunan tarafa verilmesine, temyiz karar harcı peşin yatırıldığından harç alınmasına yer olmadığına, 17.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran