KANUNUN ERTELEME VE İNFAZA ARAVERME KONUSUNDA KARAR VERME YÖNÜNDEN İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TAKDİR HAKKI TANIMIŞ OLDUĞU KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18699
post-template-default,single,single-post,postid-18699,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KANUNUN ERTELEME VE İNFAZA ARAVERME KONUSUNDA KARAR VERME YÖNÜNDEN İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TAKDİR HAKKI TANIMIŞ OLDUĞU KARARI

KANUNUN ERTELEME VE İNFAZA ARAVERME KONUSUNDA KARAR VERME YÖNÜNDEN İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TAKDİR HAKKI TANIMIŞ OLDUĞU KARARI

T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi

Esas: 2013/12392
Karar: 2013/24256
Karar Tarihi: 03.10.2013

6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU – KANUNUN ERTELEME VE İNFAZA ARAVERME KONUSUNDA KARAR VERME YÖNÜNDEN İNFAZI YÜRÜTEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TAKDİR HAKKI TANIMIŞ OLDUĞU – İNFAZ HAKİMLİĞİNİN İTİRAZI İNCELEME YETKİSİ OLMADIĞI CİHETLE TALEBİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi> başlıklı ilgili maddesi erteleme ve infaza araverme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, ve 4675 sayılı Yasanın ½ maddesi gözetildiğinde İnfaz Hakimliğinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, talebin reddi gerekirken ”infazın ertelenmesine> karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5275 S. K. m. 17)

Dava ve Karar: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan sanık C. T.’ın, anılan Kanun’un 13/1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62 ve 52. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 500,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 11.10.2011 tarihli ve 2010/121 esas, 2011/760 sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesi gereğince hapis cezasının infazının 6 ay süreyle ertelenmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 12.03.2013 tarihli ve 2013/2-226 ilamat sayılı kararına yönelik itirazın kabulüne, hükümlünün cezasının 6 ay süre ile ertelenmesine dair Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin 21.03.2013 tarihli ve 2013/923 esas, 2013/985 sayılı kararını kapsayan onaylı infaz dosyası ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi> başlıklı 17. maddesinde kesinleşmiş mahkumiyet cezalarının hangi şartlarda ertelenebileceği hüküm altına alınmış olup, erteleme veya infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına tamamen takdir hakkı verildiği, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığının hükümlünün infazın ertelenmesi yönündeki istemini olumlu veya olumsuz şekilde karara bağlamış ise bu karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, infaz hakimliğince itiraz üzerine infazın ertelenmesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 29.05.2013 gün ve 34378 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 11.06.2013 gün ve KYB/2013-199269 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Türk Milleti Adına

Gereği görüşülüp düşünüldü:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi> başlıklı 17. maddesi erteleme ve infaza araverme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, ve 4675 sayılı Yasanın ½ maddesi gözetildiğinde İnfaz Hakimliğinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, talebin reddi gerekirken yazılı şekilde <infazın ertelenmesine> karar verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Diyarbakır İnfaz Hakimliğinin 21.03.2013 gün, 2013/923-985 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 03.10.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran