Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19259
post-template-default,single,single-post,postid-19259,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği.

Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi örneği.

……. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

DOSYA NO                                      : …/… E.

 

İTİRAZ EDEN

DAVALI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI                        :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                            :

 

ADRESİ                                           :

 

KONU                                               : Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilimiz, …  İli, … İlçesi … mevkiinde kain, … Ada, …. Parsel sayılı … m²’lik taşınmazın tamamının malikidir.

2-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dava dosyası ile ilgili olarak düzenlenerek dosyaya sunulan …/…/… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız aşağıdaki gibidir:

Dava konusu taşınmazlar arsa niteliğindedir. Kamulaştırma Kanununun kıymet takdir esaslarını belirten 11.maddesinin 1.fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur. Bu itibarla, emsal satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle belirlenmesinden sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi gerekir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda getirtilen emsal satışların emsal olarak alınmayacakları açıklandıktan sonra, emsal incelemesi yapılmadan soyut ifadelerle değer biçildiğinden, bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir.

3-) Bu nedenle taraflara emsal göstermeleri için yeniden imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi ve dava konusu taşınmaz değerinin emsal karşılaştırması suretiyle tespiti için yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, söz konusu bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2709 S. K. m. 46, 2942 S. K. m. 11, 15, 6100 S. K. m. 266, 281

 

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …/…/… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile, yeniden ve itirazlarımızda belirttiğimiz hususları da kapsar şekilde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederim. …/…/…

 

 

Davalı Vekili

 

Av.

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran