Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemimine ilişkin dilekçe örneği
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19261
post-template-default,single,single-post,postid-19261,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemimine ilişkin dilekçe örneği

Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemimine ilişkin dilekçe örneği

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemimizdir.

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) …… mevkii, ……………..… adresinde bulunan ….. ada, .… parsel sayılı tapulu taşınmaz Müvekkilimiz adına tescilli bulunmaktadır. (EK-1)

 

2-) Davalı taraf …/…/….. tarihinde haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın kamulaştırmasız el atmak suretiyle taşınmaz üzerine trafo yapmak suretiyle taşınmaza müdahalede bulunmuştur.

 

3-) Söz konusu taşınmazın bir kısmı bakımından müdahale söz konusu olduğu için müvekkilimizin taşınmazın geri kalan kısmını kullanması ya da tasarrufta bulunması imkanı kalmamıştır.

 

4-) Müvekkilimiz tarafından davalı tarafa taşınmazı eski hale getirmesi için ……..  Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesini (EK-2) göndermiştir. Ne var ki davalı söz konusu uyarıları dikkate almamıştır.

 

5) Müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesi amacıyla Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 683; 6100 S. K. m. 12, 199; 2942 S. K. m.11.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

  1. Tapu Kaydı
  2. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
  3. Bilirkişi

4.Keşif

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, Müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesine,vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

EKLER         : 1. Tapu Kaydı

  1. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
  2. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran