Kamulaştırma Kararının İptali ve Tazminat Talebi Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17097
post-template-default,single,single-post,postid-17097,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kamulaştırma Kararının İptali ve Tazminat Talebi Dilekçesi

Kamulaştırma Kararının İptali ve Tazminat Talebi Dilekçesi

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA;

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI           :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

ADRES                                             :

DAVALI                                           :

ADRES                                             :

KONU                                               : … İli, … İlçesi, … Mahallesi, …. pafta, …. ada, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin …/…/… günlü, … sayılı … Belediyesi -Encümeni kararının iptali ile kamulaştırma işlemi sırasında taşınmazın kullanılamamasından doğan zararın tazmini isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                          : …/…/…

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  … İli, … İlçesi, … Mahallesi, …. pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaza (EK-1) ilişkin Belediye Encümeni’nce …/…/… tarihinde kamu yararı kararı (EK-2) alınmış, …/…/… ve …/…/… günlerinde müvekkil kayıt maliki pazarlığa davet edilmiş, müvekkilimizin davete icabet etmemesi üzerine… Belediye Encümeni’nin …/…/… günlü, … sayılı kamulaştırma kararı (EK-3) sonrasında taşınmazın bedelinin tespiti ve davalı idare adına tescili için … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmış ve dava dilekçesi ve ekleri (EK-4) …/…/… tarihinde müvekkilimize tebliğ edilmiştir.

2-) Dava konusu taşınmaz yer itibariyle … Büyükşehir Belediyesi’nin yetki sınırları içerisinde kalmaktadır. … Büyükşehir Belediyesi ile davalı … Belediyesi arasında davalı belediyeye yetki devrini içeren protokol (EK-5)  de hukuki dayanaktan yoksundur. Bu sebeple davalı … Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemi yetki unsuru yönünden hukuka aykırı bulunmaktadır.

3-) Diğer taraftan kamulaştırma işleminin belediye tarafından yerine getirilmesi sırasında müvekkilimiz taşınmazı kullanamamış olup, kullanamamaktan doğan ….. TL zararı olmuştur.

4-) Açıklanan nedenlerle söz konusu kamulaştırma işleminin iptal edilmesi ve taşınmazın kullanılamamasından doğan ….TL’lik zararın tazminine karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2709 S. K. m. 46; 2942 S. K. m. 14; 2577 S. K. m. 3, 32

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı

2-) … Belediye Encümeni’nin …/…/… günlü, … sayılı kamulaştırma kararı,

3-) Belediye Encümeni’nce verilmiş …/…/… tarihinde kamu yararı kararı,

4-)… Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış dava dilekçesi ve ekleri,

5-) … Büyükşehir Belediyesi ile davalı … Belediyesi arasında davalı belediyeye yetki devrini içeren protokol,

6-) Keşif ve bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin …/…/… günlü, … sayılı belediye encümeni kararının iptaline ve….TL’lik zararın tazminine (keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında belirlenen miktara göre arttırılmak üzere) yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Mahkemenizden talep ederiz.  …/…/…

EKLER:

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, …. pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı

2-) … Belediye Encümeni’nin …/…/… günlü, … sayılı kamulaştırma kararı,

3-) Belediye Encümeni’nce verilmiş …/…/… tarihinde kamu yararı kararı,

4-)… Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmış dava dilekçesi ve ekleri,

5-) … Büyükşehir Belediyesi ile davalı … Belediyesi arasında davalı belediyeye yetki devrini içeren protokol,

6-)Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran