İyiniyetli 3.Kişi Konumunda Olan Müvekkilimizin Davaya Konu Taşınmaza Dair Tapusunun İptal Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Ve Davalıya Ödediği Taşınmaz Bedeli Olan …… TL’nin İstirdadı İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16924
post-template-default,single,single-post,postid-16924,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İyiniyetli 3.Kişi Konumunda Olan Müvekkilimizin Davaya Konu Taşınmaza Dair Tapusunun İptal Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Ve Davalıya Ödediği Taşınmaz Bedeli Olan …… TL’nin İstirdadı İstemi

İyiniyetli 3.Kişi Konumunda Olan Müvekkilimizin Davaya Konu Taşınmaza Dair Tapusunun İptal Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Ve Davalıya Ödediği Taşınmaz Bedeli Olan …… TL’nin İstirdadı İstemi

                   … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                            :

ADRESİ                                           :

 

KONU                                               :İyiniyetli 3.kişi konumunda olan müvekkilimizin davaya konu taşınmaza dair tapusunun iptal edilmesi nedeniyle uğradığı  zararın tazmini ve davalıya ödediği taşınmaz bedeli olan …… TL’nin istirdadı isteminden ibarettir.

 

DAVA DEĞERİ                               :

(Malvarlığına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)Müvekkilimiz davalıya ait ……nolu daireyi …./…./…. tarihinde …. TL’ye satın almıştır. (EK – 1)

 

2-)Müvekkilimiz davaya konu olan taşınmazı satın aldıktan sonra, taşınmaz bedeli olan ….. TL’yi davalının …. Bankası …. Şubesi …..hesabına yatırmış ve taşınmazın tapusunu üzerine almıştır. (EK – 2)

 

3-)Yine bahse konu taşınmaza dair olarak, dava dışı gerçek kişi olan ….. tarafından taşınmazın sahte vekaletname ve usulsüz işlem ile satıldığı iddiasıyla açılan tapu iptal ve tescil davası ……. Mahkemesi’nin …./…/… tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, müvekkilimizin tapuda adına yapılan kayıt iptal edilmiştir. (EK – 3)

 

4-)Müvekkilimiz Medeni Kanun’un 1023.maddesi kapsamında, davaya konu taşınmazı davalıdan satın alan iyi niyetli üçüncü kişi konumunda olup, davalının sahte vekaletname ile işlem yapmış olduğunu bilemeyecek konumdadır, zira davalı müvekkilimizin bir akrabasının tanıdığı olup, aradaki güven ilişkisine dayalı olarak müvekkilimiz taşınmazı satın almadan önce vekaletnamenin sahteliği üzerinden detaylı bir araştırma yapmamıştır.

 

6-)Tüm bu sebeplerle 4721 S. K. m. 1023 hükmü uyarınca müvekkilin uğradığı zararın tazmini ve ödenilen taşınmaz bedelinin davalı davalıdan istirdadını sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 1023.

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-)Tapu Kayıtları

2-)Banka Dekontları

3-)……. Mahkemesi’nin …./…/… tarihli tapu iptal ve tescil kararı

4-)Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin hakkımız saklı tutulmak üzere davalının, toplam …… TL tazminat ödemeye mahkum edilmesine,(Dava değerine yönelik istem, “fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması” veya dava değerinin çekişmeli olup olmaması hususları; dava konusuna dair hazırlanan dilekçeye göre değişiklik arz edebilmekle birlikte, somut olayınız esas alınarak ilgili istemler değerlendirilmelidir.)yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

 

EK:         

1-)Tapu Kayıtları

2-)Banka Dekontları

3-)……. Mahkemesi’nin …./…/… tarihli tapu iptal ve tescil kararı

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

Davacı Vekili

                    Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran