İtirazın iptali ile tahliyeye karar verilmesi istemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19326
post-template-default,single,single-post,postid-19326,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İtirazın iptali ile tahliyeye karar verilmesi istemi

İtirazın iptali ile tahliyeye karar verilmesi istemi

       …..  SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : İtirazın iptali ile tahliyeye karar verilmesi istemimizi içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Kiracı … …, müvekkilimiz … …’ye ait olan …İli, …İlçesi, …Sokak adresinde bulunan dairede …/…/… tarihinden beri tarafların arasındaki sözlü kira sözleşmesi uyarınca oturmaktadır. Müvekkilimiz ile kiracı arasında yazılı sözleşme yapılmamasının sebebi, kiracının ailesi ile uzun yıllardır tanışık olmasından kaynaklanmaktadır.

2-) Kiracının …. ay üst üste kira bedellerini ödememesi üzerine müvekkilimizce sözlü ve noterden çekilen ihtarname (EK 1) vasıtasıyla uyarılmasına rağmen ödeme yapmaması üzerine … İcra Müdürlüğü’nün …/…. E. sayılı dosyası ile ödenmeyen …-TL tutarındaki kira bedelinin ödenmesi ve tahliye istemiyle takip başlatılmış (EK 2) ve kiracıya …/…/… tarihinde ödeme emri gönderilmiş; kiracı ise kanuni süresi içerisinde itiraz etmiş ve bu itiraz sonucu takip durmuştur.

3-) Kiracı … … itirazlarında kira bedellerini ödemek için defalarca müvekkilimizin evine gittiğini ve telefonla aradığını ancak bir türlü kendisine ulaşamadığını; en sonunda müvekkilimizin kızına kira bedellerini ödediğini ileri sürse de, müvekkilimiz ile ödeme yapılmayan aylarda defalarca yüz yüze gelmişler ve telefonla konuşmuşlardır. Mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK 3 ) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açıklığa kavuşacaktır. Ayrıca müvekkilimizin kızına ödemeye yaptığı iddiası da mesnetsizdir. Zira müvekkilimizin kızı …. Üniversitesi’nde öğrenci olup sadece yaz tatilinde ailesinin yanına dönmekte olup kiracının kendisine ödeme yapmış olması mümkünatlı değildir.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle kiracının itirazının iptali ile tahliyeyi sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 269, 269/b; 6100 S. K. m. 1, 4, 5, 6.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1-) … … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı

ihtarnamesi,

   2-) … İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası,

   3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

  gösterir tanık listesi.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan ödeme emrine karşı itirazlarının kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

 

EKLER:        1-) … … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı                                                 ihtarnamesi,

2-) … İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası,

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

                                                                                                                Davacı Vekili

      Av.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran