İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME VE EKİ NİTELİĞİNDEKİ TİP TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİNE GÖRE İDARENİN İŞÇİLERİN İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ DENETLEYEBİLECEĞİ - HÜKMÜN ONANMASI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19951
post-template-default,single,single-post,postid-19951,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME VE EKİ NİTELİĞİNDEKİ TİP TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİNE GÖRE İDARENİN İŞÇİLERİN İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ DENETLEYEBİLECEĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME VE EKİ NİTELİĞİNDEKİ TİP TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİNE GÖRE İDARENİN İŞÇİLERİN İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ DENETLEYEBİLECEĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9622 Karar: 2020 / 1098 Karar Tarihi: 19.02.2020

ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere ödenmek üzere hakedişten … TL’yi mahsup ettiği, taraflar arasındaki sözleşme ve eki niteliğindeki TİP Teknik ve İdari Şartnamesine göre idarenin işçilerin işçilik hak ve alacaklarının ödenip ödenmediğini denetleyebileceği, yapılan kesintinin sözleşmeye uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 370)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, taraflar arasında Temizlik Hizmet İşi

Sözleşme>si imzalandığını,

sözleşme gereği ödenmesi gereken hakedişinden davalının 12.377,02 TL kesinti uyguladığını, kesintinin haksız olduğunu, müvekkilinin kesmiş olduğu faturaya itiraz edilmediğini, kesinti nedeni ile takip başlatıldığını, davalının haksız olarak takibe itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, iş akdi sonlanmış olan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesinin davacıdan istendiğini, davacının işçilerin kıdem tazminat haklarının oluşmadığını belirterek ödeme yapmadığını, yapılan işlemin

sözleşmeye ve eklerine uygun olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet

sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere ödenmek üzere hakedişten 12.377,02 TL’yi mahsup ettiği, taraflar arasındaki

sözleşme ve eki niteliğindeki TİP Teknik ve İdari Şartnamesine göre idarenin işçilerin işçilik hak ve alacaklarının ödenip ödenmediğini denetleyebileceği, yapılan kesintinin

sözleşmeye uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 19.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)</b

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran